Vacatures in de RvC

Gezocht: twee leden voor de Raad van Commissarissen Welwonen

Kwaliteitsprofiel volkshuisvesting, (her)ontwikkeling en duurzaamheid
Ter aanvulling op haar samenstelling onderzoekt de Raad van Commissarissen de mogelijkheid haar raad uit te breiden met een Lid Raad van Commissarissen gericht op duurzaamheid in de brede zin. Vanuit dit aandachtsgebied wordt gevraagd om met visie en bezieling een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de corporatie en haar dienstverlening en om nieuwe ideeën van buiten naar binnen te brengen. (Her)ontwikkeling en duurzaamheid zijn gericht op ontwikkeling en beheer van vastgoed, evenals duurzaamheid in brede zin en de energietransitie.

Gevraagd:

 1. kennis en ervaring op het gebied van volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling;
 2. kennis van de lokale en regionale woningmarkt;
 3. Inzicht in vraagstukken op het gebied van leefbaarheid, herstructurering en samenwerking met andere partijen;
 4. kennis van ontwikkelingsprocessen en beheer van (maatschappelijk) vastgoed;
 5. kennis van en inzicht in vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en energietransitie;
 6. verwantschap met wonen en bouwen.

Kwaliteitsprofiel juridisch, ruimtelijke ordening en HR-management
Het aandachtsgebied juridisch is gericht op de spelregels die worden afgesproken met derden, waarbij het vooral gaat om het voorzien van valkuilen in omvangrijke en/of strategische (samenwerkings-) contracten. Specifiek ook gericht op de (on)mogelijkheden, kaders en regels die gelden binnen de ruimtelijke ordening. Daarnaast is er specifieke aandacht voor het HRM-beleid van de corporatie.

Gevraagd:

 1. kennis van en inzicht in politieke en juridische vraagstukken, waaronder de juiste toepassing van wet- en regelgeving, contractvorming en eventueel procesrecht;
 2. kennis van en ervaring met regels die gelden binnen de ruimtelijke ordening;
 3. kennis van en inzicht in personeelsmanagement, inclusief de juridische aspecten;
 4. ervaring met politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen;
 5. gevoel voor verhoudingen tussen partijen.

Welwonen
Welwonen is de naam van het samenwerkingsverband tussen Welzijnswerk en Woondiensten Enkhuizen. De woningcorporatie en de welzijnsstichting werken met elkaar samen om efficiency redenen en om samen meer te kunnen bereiken voor de samenleving. Welwonen wil eraan bijdragen dat mensen in Enkhuizen prettig kunnen wonen, leven en deelnemen aan de samenleving. De woningcorporatie zorgt voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. De woningcorporatie verhuurt in Enkhuizen circa 2300 woningen aan mensen vanaf 18 jaar, met en zonder een zorgbehoefte.

Welwonen heeft een sterke visie waarin zij de huurder en kwetsbare doelgroepen voorop plaatst. Belangrijke waarden waaraan Welwonen hecht zijn: betrouwbaar, benaderbaar en maatschappelijk betrokken. Welwonen is een gedreven organisatie, waarbij het maatschappelijk presteren voorop staat.

De Raad van Commissarissen van Stichting Woondiensten Enkhuizen bestaat op dit moment uit vier leden en telt twee commissies: een remuneratiecommissie en een auditcommissie. Twee van de vier leden bekleden een voordrachtszetel namens de Huurders Advies Raad Enkhuizen.

Solliciteren
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature(s), ontvangen wij graag uiterlijk 01 september 2020 een motivatiebrief en curriculum vitae via bk@welwonen.nu.

Meer informatie?
Download hier het Teamprofiel van de RvC.
Download hier het Visitatierapport 2018.
Download hier het Jaarverslag 2019.

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit te bellen met de directeur-bestuurder Wiesje van der Weide via telefoonnummer 0228 - 350531 of te e-mailen naar bk@welwonen.nu

___________________________________________________________________________

Voor Woonvizier zoekt PublicSpirit een Lid RvC, profiel Volkshuisvesting & Vastgoed en een lid RvC, profiel Financiën en Control.

Woningcorporatie Woonvizier verhuurt ca 3.000 woningen in de gemeente Drimmelen en Moerdijk. Conform het rooster van aftreden ontstaan per 1 januari 2021 twee vacatures voor een lid Raad van Commissarissen bij Woonvizier. Het betreft een positie met een nadrukkelijk volkshuisvestelijk & vastgoed profiel en een met het profiel financiën & control.

Met betrekking tot het borgen van voldoende lokale betrokkenheid van de RvC dient bij voorkeur een van de twee te benoemen RvC-leden in het werkgebied te wonen en/of te werken of op een andere manier verbonden te zijn aan het werkgebied van Woonvizier.

Vanwege de huidige samenstelling van de RvC wordt daarnaast, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur gegeven aan een vrouw. Ook kandidaten zonder toezichthoudende ervaring worden gestimuleerd om te reageren.

De werving loopt via PublicSpirit. U kunt reageren tot en met 16 augustus a.s.. De functieprofielen vindt u op https://www.publicspirit.nl/vacatures/

Meer informatie over de organisatie kunt u vinden www.woonvizier.net

___________________________________________________________________________

Pro Wonen zoekt een Huurderscommissaris per 1 januari 2021 

ProWonen is een solide woningcorporatie met meer dan achtduizend woningen, garages en bedrijfsruimten in de Achterhoek. U vindt ons in acht grote en zeventien kleine kernen van de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre. We willen graag dat mensen op hun eigen wijze wonen.

Hij/zij vervult de rol van huurderscommissaris en neemt zitting in de Auditcommissie. Een verbinder in hart en nieren, met kennis van huurdersbelangen en huurdersparticipatie. We zijn op zoek naar iemand die op een innovatieve wijze kijkt naar de uitdagingen en de opgaven van de woningcorporatie. Ons nieuwe lid is een rustige, evenwichtige beschouwer die bij voorkeur woonachtig is in ons werkgebied of tenminste direct grenzend daaraan en heeft kennis en voeling met deze regio.

Binnen de Raad van Commissarissen is een aantal deskundigheden noodzakelijk om de diverse taken van de raad goed te kunnen vervullen. Voor de rol van Huurderscommissaris, die ook zitting neemt in de Auditcommissie, vragen we aanvullende expertise. Meer informatie hierover leest u in het specifieke profiel op onze website https://www.prowonen.nl/over-prowonen/werken-bij-prowonen/vacatures/

Procedure
Heeft u interesse in deze vacature? Dan nodigen wij u uit om te solliciteren. De inzendtermijn sluit op 1 augustus 2020. Uw motivatiebrief en curriculum vitae stuurt u naar rvc@prowonen.nl ter attentie van de heer P.J. de Jong. Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Johan de Jong, vicevoorzitter en huurderscommissaris van de RvC, (06) 52 51 91 14. 

___________________________________________________________________________

Woonpunt, de grootste woningcorporatie in Zuid-Limburg zoekt een lid Raad van Commissarissen (RvC) met deskundigheid op het gebied van wonen en zorg.

Een onafhankelijke, kritische en integere strategische denker, die inzicht heeft in en affiniteit met de maatschappelijke opdracht van de volkshuisvesting en die daarnaast binding heeft met Limburg. Ook toezichthouders met een niet-Nederlandse achtergrond worden uitgenodigd om te solliciteren.

Woonpunt is de grootste woningcorporatie in Zuid-Limburg en biedt betaalbaar en prettig wonen aan zo’n 18.000 huurders. Woonpunt voorziet al een eeuw in betaalbare huisvesting. Daar ligt de reden van oprichting en primaire opgave voor de toekomst. Samen met anderen werkt de corporatie aan leefbare wijken. Woonpunt heeft een uitdagende toekomstvisie, waarbij meer focus wordt gelegd op de huurder in al hun handelen.

Bij Woonpunt werken 173 mensen, verdeeld over de afdelingen Leefbaarheid, Vastgoed en Financiën & Control. Woonpunt heeft een platte organisatiestructuur. Het doel daarvan is efficiëntie en klantgerichtheid.
De organisatie wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur rapporteert aan een momenteel uit zes personen bestaande RvC.

Klik voor de uitgebreide profielschets en meer informatie over de sollicitatieprocedure op deze link.

___________________________________________________________________________

Woonveste te Drunen zoekt commissaris

met deskundigheid financiën en control 

Woonveste te Drunen zoekt per eind 2020 een betrokken commissaris die naast invulling van het algemene profiel van een toezichthouder, specifieke deskundigheid heeft op het gebied van financiën en control in het (semi) publieke domein.

Woonveste is een ondernemende en betrokken wooncorporatie met circa 6.000 woningen en andere verhuureenheden in Drunen, Elshout, Heusden en Oud Heusden, Herpt, Hedikhuizen, Vlijmen, Haarsteeg, Nieuwkuijk, Haaren, Helvoirt, Esch, Berlicum en ’s-Hertogenbosch. Samen met haar partners zet Woonveste zich in voor betaalbare, goede woningen in schone, veilige en fijne buurten.

Bij Woonveste staat de klant voorop. Daarbij is er bijzondere aandacht voor ouderen, mensen met een beperking en mensen met een laag inkomen. Elke dag zetten zo’n zestig professionele, gemotiveerde en integere medewerkers zich in om deze missie waar te maken.

Gezocht wordt naar een kandidaat met een financiële/ economische opleiding op academisch niveau. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld een registeraccountant of iemand met diepgaande financiële expertise binnen het (semi) publieke domein. Daarnaast is het belangrijk dat de kandidaten ervaring hebben met ICT en digitalisering-vraagstukken binnen een dienstverlenende organisatie en ervaring met risicomanagement en financiële vraagstukken in het algemeen.

Klik voor de uitgebreide profielschets en meer informatie over de sollicitatieprocedure op deze link.

__________________________________________________________________________

Op deze pagina kunt u een vacature voor een commissaris plaatsen.  U kunt daarvoor  onderstaande gegevens mailen naar bureau@vtw.nl :

 • Korte tekst met belangrijkste informatie

 • Een link naar een advertentie op een/uw website

 • Datum van plaatsing en verwijdering, dit kan alleen in de ochtend en op werkdagen.

 • Factuuradres (met kenmerk)

De kosten voor het plaatsen van de advertentie bedragen 100 euro voor leden van de VTW  en 200 euro voor niet-leden. 

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Syl van Beusekom (directiesecretaresse VTW, 079 - 325 23 70,  s.vbeusekom@vtw.nl).

_________________________ 


Veel gezocht