Vacatures in de RvC

Twee leden voor de Raad van Commissarissen

24-06-2022

Profiel

Terra Management Search is voor Woningstichting Putten (WSP) op zoek naar twee leden raad van commissarissen (RvC) voor de aandachtsgebieden “juridisch / goverance” en “zorg / welzijn / sociaal domein / volkshuisvestelijk”.

De functie
Als lid van de RvC houd je toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Ook sta je het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.

Voel jij je sociaal-maatschappelijk betrokken en beschik je over een achtergrond die past bij het niveau van deze functie?

Over de organisatie

WSP is dé partij die in Putten zorgt voor passende huisvesting voor mensen die, vanuit financiële of sociale omstandigheden, hier niet zelf in kunnen voorzien.

WSP is een kleine maar professionele corporatie. Zij beheert ongeveer 2.100 kwalitatief goed

Inlichtingen

Monique Vlek, search consultant 06-579 03 557, terra@terrasearch.nl

Selectie procedure

Terra Management Search komt graag uiterlijk woensdag 31 augustus 2022 met je in contact.

Via de sollicitatiebutton vind je meer informatie en de mogelijkheid om te solliciteren.


Lid Raad van Commissarissen volkshuisvestelijk profiel (via PublicSpirit)

16-06-2022

Profiel

Binnen de RvC ontstaat eind dit jaar een vacature voor een toezichthouder met volkshuisvestelijk profiel.

Voor deze vacature zoeken wij iemand die maatschappelijk betrokken is met strategische ervaring en die aantoonbaar affiniteit heeft met de belangen van huurders. U kent de corporatiesector van binnenuit. Verder bent u een verbindende collega, een teamspeler die overstijgend kan denken en bij voorkeur regionaal verbonden.


Specifiek:
• aantoonbare kennis en ervaring op senior strategisch niveau in volkshuisvesting bij voorkeur als directeur-bestuurder;
• ervaring met politiek-bestuurlijke netwerken, besluitvormingsprocessen en onderhandelingen, maatschappelijk betrokken;
• begrijpt de regio, het maatschappelijk veld en de spelers.

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten:
• een sociaal hart en gevoel bij de uitdagingen van deze sector;
• sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
• kritisch, constructief en onafhankelijk, open en transparante houding.

Verder dient u te voldoen aan het algemene profiel voor toezichthouders bij woningcorporaties. In de bijlage treft u hier meer informatie over aan.

Over de organisatie

Betrokken in de kern

Vechthorst heeft ruim 2.500 verhuureenheden in de gemeenten Dalfsen en Staphorst. Als maatschappelijke organisatie stelt deze corporatie haar klanten centraal en vindt zij dat bewoners daar waar mogelijk zelf moet kunnen kiezen hoe

Inlichtingen

Voor de volledige vacaturetekst verwijzen wij u naar de website van PublicSpirit (www.publicspirit.nl).


Lid Raad van Commissarissen - Financiën en Control

13-06-2022

Profiel

Financiën en Control
Voor onze Raad van Commissarissen zoeken we een ervaren toezichthouder met een financieel profiel die complementair is aan het team. Deze toezichthouder dient te beschikken over brede financiele kennis en inzicht in financiele risico's en relevante eisen en regels op het gebied van treasury, fiscaliteiten en beleggingen.

Over de organisatie

Wonen Midden-Delfland is een woningcorporatie met circa 2.100 woningen, verdeeld over de kernen Maasland, Schipluiden, Den Hoorn en Maasdijk. Wonen Midden-Delfland voorziet in en werkt actief aan betaalbare huisvesting voor de mensen met de laagste inkome

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@wonenmd.nl

Selectie procedure

Planning
• Reactietermijn tot en met 15 augustus
• Gesprekken 1e ronde met sollicitatiecommissie 5 en 6 september
• Gesprekken 2e ronde met sollicitatiecommissie/bestuurder 12 en 14 september
• Aanvraag zienswijze bij Aw begin oktober 2022 (6-8 weken)
• Benoeming december 2022


Lid van de raad van commissarissen (volkshuisvesting en vastgoed)

25-05-2022

Profiel

Elk lid van de RvC dient te beschikken over bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten, waarbij inhoudelijke discussies niet uit de weg worden gegaan. Tevens dient elk lid in staat te zijn om op hoofdlijnen het totale beleid kritisch te kunnen beoordelen. Naast het aanwezig zijn bij periodieke vergaderingen met het bestuur (5 keer per jaar) hebben de leden onderling regelmatig contact over vraagstukken en vergaderen daarnaast samen indien dit noodzakelijk wordt geacht. Voor een uitgebreide beschrijving van de taken en werkwijze van de RvC wordt verwezen naar het Reglement Raad van Commissarissen, te vinden op de website van De Vooruitgang http://www.devooruitgang.com/reglement-raad-van-commissarissen/.
Het betreft een parttime-functie.

Over de organisatie

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang (´De Vooruitgang’) is een lokaal verankerde woningcorporatie in de gemeente Edam-Volendam en heeft ruim 1200 woningen in eigendom. Belangrijke speerpunten voor De Vooruitgang de aankomende jaren zijn het zorgdragen vo

Inlichtingen

Meer informatie bij Pascal Voorn, tel. 06-33135409 of Michel Tuyp, tel. 06-46700689

Selectie procedure

De Vooruitgang dient een voorgenomen benoeming van een commissaris voor een zienswijze van de minister voor te leggen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Aw voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (’fit en proper toets’) van de beoogde kandidaat uit, onder meer op basis van een doorlopen werving- en selectietraject, een door de beoogde kandidaat in te vullen betrouwbaarheidsformulier en een door de kandidaat voor deze functie te verkrijgen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Meer informatie is te vinden op de site https://www.ilent.nl/onderwerpen/goedkeuringen-autoriteit-woningcorporaties/toets-geschiktheid-en-betrouwbaarheid-bestuurders-en-commissarissen.


Vacature plaatser

Wat wilt u doen?

Zoeken binnen vacatures
Wissen