Vacatures in de RvC

 

Op deze pagina kunt u een vacature voor een commissaris plaatsen. Neem hiervoor contact op met Syl van Beusekom (directiesecretaresse VTW, T 030 - 25 25 785, E s.vbeusekom@vtw.nl). De kosten voor het plaatsen van de advertentie bedragen 100 euro voor leden van de VTW (200 euro voor niet-leden). 

----------------------------------------------------------------------- 

Woningstichting Ons Doel
zoekt een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen

Ons Doel is een woningcorporatie in Leiden. Volgend jaar bestaan we 100 jaar. Ons Doel is klein en ambitieus met een flinke opgave om meer sociale huurwoningen te bouwen, bijzondere doelgroepen te huisvesten, het woningbezit te verduurzamen en niet te vergeten het versterken van de huurdersparticipatie. Het motto van ons ondernemingsplan ‘Met elkaar voor elkaar’ drukt goed uit hoe we dit willen bereiken en hoe we als organisatie willen (samen)werken.

De zittingstermijn van de huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen loopt af in maart 2018. Ons Doel is daarom op zoek naar een geschikte kandidaat voor deze functie.

Wij zoeken een kandidaat die deskundig, betrokken en beschikbaar is. Iemand met een stabiele en standvastige persoonlijkheid. Bent u in staat om op een goede manier invulling te geven aan de rol van voorzitter? Dan nodigen we u van harte uit om te reageren op deze vacature.

In de profielschets leest u meer over de vacature en over onze missie en ambities.

Reageren
Wij streven naar een evenwichtige samenstelling van de RvC, daarom worden vrouwen uitdrukkelijk verzocht te reageren. Graag ontvangen wij uw sollicitatie met een motivatie en CV vóór donderdag 19 oktober 2017 ter attentie van Sasja Gels, directiesecretaresse, via e-mailadres sollicitatie@onsdoel.nl.

Voorafgaand aan de selectiegesprekken wordt een (digitale) persoonlijkheidstest afgenomen. De gesprekken vinden plaats op 7 en 9 november (1e ronde) en optioneel een 2e gesprek in de week daarna in de avond. Van genoemde data kan niet worden afgeweken

Voor procedurele vragen kunt u terecht bij Miriam van Dijk of Sasja Gels op 071 522 2025.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Annette Ottolini, voorzitter van de selectie & remuneratiecommissie, via telefoonnummer 010 293 5075.

 

Tags

VTW handreikingen
Masterclasses 2e helft 2017