Vacatures in de RvC

Op deze pagina kunt u een vacature voor een commissaris plaatsen. Neem hiervoor contact op met Syl van Beusekom (directiesecretaresse VTW, T 030 - 25 25 785, E s.vbeusekom@vtw.nl). De kosten voor het plaatsen van de advertentie bedragen 100 euro voor leden van de VTW (200 euro voor niet-leden).

  

 Woningstichting Naarden 

Vacature

Woningstichting Naarden is een kleinschalige, actieve en klantvriendelijke woningcorporatie. Wij beheren zo’n 800 woningen, alle in de gemeente Naarden. Een groot deel van onze woningen is geschikt voor bewoners in iedere levensfase, ook als zij zorg nodig hebben.

Wij zijn bewust een kleine woningcorporatie. Eén van de grote voordelen van deze kleinschaligheid is dat de organisatielijnen kort zijn en wij dicht bij onze huurders staan. Wij kennen hen en zij kennen ons!

Onze missie
Woningstichting Naarden wil betaalbare en goede huisvesting bieden aan huishoudens die in Naarden geen woning kunnen kopen. Onze relatie met klanten is persoonlijk en betrokken. Wij kunnen daarmee een individuele en snelle service bieden.

De raad van commissarissen is op zoek naar
een commissaris
met lokale binding

De raad mist iemand die zijn oren en ogen in Naarden kan zijn. Iemand die weet wat er speelt in de lokale samenleving en die goed kan inschatten hoe ons beleid en onze besluiten daar ontvangen zullen worden. Iemand die via zijn of haar netwerk actuele kennis heeft van de ontwikkelingen bij lokale partijen.

Wij vragen affiniteit met de missie van Woningstichting Naarden. Ervaring als commissaris is geen vereiste. Wel het denkniveau om het werkveld van een corporatie te kunnen overzien.

Voor informatie over Woningstichting Naarden verwijzen wij naar onze website www.woningstichtingnaarden.nl. Hier vindt u ook informatie over de algemene eisen die gesteld worden aan onze commissarissen.

Een positieve zienswijze van de minister is een vereiste voor benoeming in de raad. Informatie over de eisen die gesteld worden vindt u in het Beoordelingskader van de Autoriteit woningcorporaties. Alle informatie vindt u ook op www.attipoelstra.nl bij Vacatures.

Procedure
Herkent u zich in dit profiel? Dan ontvangen wij graag voor 25 juli 2017 uw schriftelijke motivatie en cv. De procedure wordt begeleid door Atti Poelstra. Voor meer informatie over deze functie kunt u haar bellen op nummer 06 25 05 17 51. Uw sollicitatie kunt u mailen naar atti@attipoelstra.nl.

Een persoonlijkheids- en referentie-onderzoek zijn onderdeel van de procedure. De eerste gesprekken, met Atti Poelstra, vinden plaats in juli en augustus 2017. Wij kunnen rekening houden met uw vakantieplannen. De tweede ronde met de raad van commissarissen en de bestuurder is op 4 september 2017.

-------------------------------------------------------------

 Elkien (Heerenveen) zoekt een directeur-bestuurder

Elkien is een corporatie met hart voor mensen, waar wonen meer is dan een huis alleen. Wonen is onlosmakelijk verbonden met leven. Elkien kijkt verder dan het verhuren en bouwen van woningen. De wijk of het dorp waarin een woning staat is belangrijk om prettig te kunnen wonen. Voorzieningen spelen daarnaast een rol maar ook de onderlinge contacten. Elkien wil mensen met elkaar en met organisaties verbinden. Vanuit betrokkenheid met mensen levert Elkien een bijdrage aan een beter woon- en leefklimaat in Friesland.

Elkien is ontstaan uit 4 fusies, waarvan de laatste in 2014. Elkien verhuurt ruim 20.000 woningen in Fryslân verspreid over acht gemeenten: Sudwest Fryslân, Littenseradiel, Heerenveen, De Friese Meren, Tytsjerksteradiel, Opsterland, Leeuwarden en Smallingerland. Ongeveer de helft van de woningen staat in Leeuwarden, de andere helft bevindt zich in de andere gemeenten.

Bij Elkien werken circa 150 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Heerenveen. In Sneek en Leeuwarden heeft Elkien contactpunten. Daarnaast heeft Elkien een afdeling Dagelijks Onderhoud met eigen vaklieden.

Functie
De directie is verantwoordelijk voor realisatie van de maatschappelijke en financiële doelstellingen, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten.

De directeur-bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn/haar taak zelfbewust op het bestaansrecht van Elkien en de te realiseren doelstellingen en weegt daartoe de belangen van de diverse stakeholders af. De directeur-bestuurder acht het vanzelfsprekend belanghebbenden bij beleidsvorming te betrekken en legt verantwoording af over de uitvoering van beleid.

Wij zoeken een directeur-bestuurder die oog en hart heeft voor de doelgroep, toekomstige ontwikkelingen in verbinding met stakeholders kan vertalen in visie en gevoel heeft bij de regio. Iemand die de meerwaarde van een betrokken corporatie koestert, die kansen ziet voor een corporatie binnen de stedelijke context en tevens ervaring heeft met de problematiek van het platteland. Die gericht is op innovatie en duurzaamheid omdat daarin oplossingen liggen voor de vraagstukken van morgen. De directeur-bestuurder die we zoeken weet Elkien blijvend te positioneren als betrouwbare en innovatieve samenwerkingspartner.

Een moderne directeur-bestuurder: iemand die beseft wat de huidige tijdgeest vraagt van een corporatie en een bestuurder, inhoudelijk en als speler in het maatschappelijk veld. Die handelt vanuit “de bedoeling”, die boven de materie kan uitstijgen en empathisch vermogen heeft.  Iemand die een ‘open mind’ heeft ten opzichte van de veranderingen in de maatschappij en daar op een flexibele manier op reageert. Die complexe vraagstukken en programma’s tot een goed einde weet te brengen, gericht is op resultaat en die wat extern gevraagd wordt kan verbinden aan wat intern mogelijk is. Iemand die denkt in kansen en mogelijkheden en niet in beperkingen zonder de kaders van wet- en regelgeving uit het oog te verliezen. Die naast ambitieus ook realistisch is.

Een inspirerende leidinggevende die gericht is op samenwerken en mensen meekrijgt, vertrouwen geeft en door voorbeeldgedrag medewerkers meeneemt in nieuwe ontwikkelingen, zowel op inhoud als op gedrag. De directeur-bestuurder is het boegbeeld van de organisatie, zichtbaar en transparant, open en toegankelijk,  iemand die snel een relevant netwerk opbouwt. Hij/zij is daadkrachtig en verbindend.

Solliciteren en meer informatie
De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit. U kunt reageren tot 12 juli aanstaande.

Voor het volledige functieprofiel nodigen wij u uit om onze website te raadplegen https://www.publicspirit.nl/directeur-bestuurder-heerenveen/ .

Op onze website staat tevens meer informatie over de selectieprocedure en kunt u solliciteren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Tags

VTW handreikingen
Toezicht met passie - een beweging