VTW Academie

De VTW biedt de minder en meer ervaren commissarissen bij woningcorporaties een uitgebalanceerd scholingsprogramma aan via de VTW Academie.

Ga direct naar de website van de VTW Academie voor het volledige aanbod.

De masterclasses van de VTW Academie worden door de deelnemers gemiddeld beoordeeld met een 8.

Onderscheidend aanbod

Het aanbod is hoogwaardig, actueel, uitdagend, compact qua tijdsinvestering én praktijkgericht. Uw vragen komen volop aan bod tijdens de interactieve opleidingen. We richten ons in de persoonlijke masterclasses op dialoog en het verdiepende gesprek met de andere deelnemers en de docent, over uw dillema’s en casuïstiek. Deze praktische aanpak geeft u direct concrete handvatten in uw werk als commissaris. Ons aanbod kent verschillende vormen.

Soorten masterclasses gericht op:

  • Compacte opleidingen met een focus op kennisoverdracht
  • Interactieve masterclasses waarin vaardigheden, attitude en gedrag centraal staan
  • Cursussen voor de minder en meer ervaren commissaris
  • Thematisch aanbod gericht op actualiteiten
  • Meerdaagse verdiepende masterclasses en leergangen zoals de leergang ''De aankomende commissaris" en de leergang "De nieuwe commissaris"

Per masterclass komt een combinatie van kennis, vaardigheden en attitude aan bod. Deze opzet maakt deelname juist zo boeiend en leerzaam.

Ook kan via de VTW Academie worden deelgenomen aan:

Programmaraad

De VTW Academie werkt met een Programmaraad, waarin bestaande opleidingen worden geëvalueerd en nieuwe opleidingen worden geïnitieerd en/of beoordeeld. Voortdurend wordt bekeken of er nieuwe thema’s zijn waarvoor nieuwe opleidingen ontwikkeld moeten worden. Tevens wordt gemonitord hoe de kwaliteit van de opleidingen is.

Experts

De VTW Academie werkt samen met diverse organisaties (experts), die bereid zijn om kennis en ervaringen te delen in sessies en andersoortige groot- en kleinschalige bijeenkomsten.

Regiepartner

Avicenna Academie voor Leiderschap is regiepartner voor de VTW Academie. Dit houdt in dat zij samen met VTW de Academie zowel inhoudelijk als organisatorisch vormgeeft.


Veel gezocht