Zoekresultaten

23-11-2021 19:34

Honorering

http://vtw.nl/honorering-2022

De VTW kent sinds 2015 een voor alle leden bindende ‘Beroepsregel bezoldiging commissarissen’. De beroepsregel is in 2021 voor het laatst aangepast. Dit naar aanleiding van de evaluatie van de beroepsregel in 2018. Bekijk: Beroepsregel geldend vanaf 2022 en informatie over overgangsregeling en hardheidsclausule Beroepsregel geldend vanaf 2017 t/m 2021 (met maxima...


20-12-2021 17:37

Maxima 2021

http://vtw.nl/maxima-beroepsregel-2021

Maxima Beroepsregel per 2021 De indexering van de bezoldigingsmaxima voor 2021 in de sectorregeling met 3,8% leidt tot een verruiming van de bezoldigingsmaxima in de beroepsregel voor commissarissen. In onderstaande tabel vindt u de bezoldigingsmaxima voor 2021. Tabel: maximum bedragen Beroepsregel (vetgedrukt) en WNT per 2021 Bezoldiging Vicevoorzitter Het VTW-bestuur heeft in mei 2020...


28-11-2021 19:13

Uitbetaling bezoldiging

http://vtw.nl/uitbetaling-vergoeding

De bezoldiging die een commissaris ontvangt voor de toezichthoudende werkzaamheden moet in beginsel buiten de loonadministratie om worden uitbetaald. In dat geval houdt de corporatie geen loonheffing en premie Zorgverzekeringswet in. De commissaris geeft in de aangifte inkomstenbelasting, de ontvangen bezoldiging op als resultaat uit overige werkzaamheden. De kosten die de commissaris maakt...


25-11-2021 09:01

ALV stemt in met Beroepsregel 2022

http://vtw.nl/nieuwsbrief/217/artikel/1832

De ALV heeft op 23 november 2021 ingestemd met de aangepaste beroepsregel bezoldiging commissarissen. Deze vervangt per 2022 de huidige beroepsregel en is voor de leden van de VTW algemeen geldig en bindend.


23-11-2021 20:36

ALV stemt in met Beroepsregel 2022

http://vtw.nl/nieuws/alv-stemt-in-met-beroepsregel-per-2022

De ALV heeft op 23 november 2021 ingestemd met de aangepaste beroepsregel bezoldiging commissarissen. Deze vervangt per 2022 de huidige beroepsregel en is voor de leden van de VTW algemeen geldig en bindend. Download de beroepregel per 2022 Bindend maximaal bezoldigingsbudget voor de gehele RvC: 52% De beroepsregel bevat 8...


Gesorteerd op:
Filter:

Veel gezocht