Zoekresultaten

29-01-2019 08:52

Aanpassing modelstatuten woningcorporaties

http://vtw.nl/nieuwsbrief/126/artikel/956

Aedes en VTW hebben de modelstatuten aangepast. In het artikel over de Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen is een voetnoot opgenomen over het adviesrecht van de Ondernemingsraad bij de voorgenomen benoeming van een lid van de RvC. De andere aanpassing betreft een verwijzing in de Overgangsregeling.


21-01-2019 15:04

Aanpassing modelstatuten woningcorporaties

http://vtw.nl/nieuws/aanpassing-modelstatuten

Aedes en VTW hebben de modelstatuten aangepast. In het artikel over de Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen is een voetnoot opgenomen over het adviesrecht van de Ondernemingsraad bij de voorgenomen benoeming van een lid van de RvC. De andere aanpassing betreft een verwijzing in de Overgangsregeling. De statuten zijn...


16-11-2017 09:23

Modelreglementen herzien

http://vtw.nl/nieuwsbrief/101/artikel/725

VTW en Aedes hebben samen met enkele leden van de Aedes netwerken Bestuurssecretarissen en Bedrijfsjuristen de modelreglementen herzien. Dit was nodig als gevolg van de aanpassingen in de Woningwet.


14-11-2017 09:53

Modelreglementen herzien

http://vtw.nl/nieuws/modelreglementen-herzien

VTW en Aedes hebben samen met enkele leden van de Aedes netwerken Bestuurssecretarissen en Bedrijfsjuristen de modelreglementen herzien. Dit was nodig als gevolg van de aanpassingen in de Woningwet. Statuten De herziene reglementen zijn een nadere uitwerking van de modelstatuten voor woningcorporaties, die eerder zijn herzien en op 27 oktober 2017 zijn gepubliceerd....


29-01-2016 11:07

Nieuwe modelreglementen woningcorporaties gereed

http://vtw.nl/nieuwsbrief/71/artikel/453

De nieuwe modelreglementen voor bestuur en raden van commissarissen van woningcorporaties zijn gereed. Aedes en de VTW hebben de modelreglementen samen laten opstellen.


Veel gezocht