Zoekresultaten

29-03-2019 16:19

Gastblog: "Woningcorporaties: vaststellen jaarrekening en de accountantsverklaring"

http://vtw.nl/nieuwsbrief/135/artikel/1005

Veel RvC's van woningcorporaties staan op het punt om tot vaststelling van de jaarrekening 2018 over te gaan. De accountsverklaring die voor de vaststelling noodzakelijk is, ontbreekt echter vaak nog. Accountants wachten met het afgeven van hun verklaring totdat de RJ met een uiting over beleidswaarde komt. Let op dat...


28-03-2019 15:54

Gastblog: "Woningcorporaties: vaststellen jaarrekening en de accountantsverklaring"

http://vtw.nl/nieuws/gastblog-woningcorporaties-vaststellen-jaarrekening-en-de-accountantsverklaring

Veel RvC's van woningcorporaties staan op het punt om tot vaststelling van de jaarrekening 2018 over te gaan. De accountsverklaring die voor de vaststelling noodzakelijk is, ontbreekt echter vaak nog. Accountants wachten met het afgeven van hun verklaring totdat de RJ met een uiting over beleidswaarde komt. Let op dat...


29-01-2019 08:52

Aanpassing modelstatuten woningcorporaties

http://vtw.nl/nieuwsbrief/126/artikel/956

Aedes en VTW hebben de modelstatuten aangepast. In het artikel over de Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen is een voetnoot opgenomen over het adviesrecht van de Ondernemingsraad bij de voorgenomen benoeming van een lid van de RvC. De andere aanpassing betreft een verwijzing in de Overgangsregeling.


21-01-2019 15:04

Aanpassing modelstatuten woningcorporaties

http://vtw.nl/nieuws/aanpassing-modelstatuten

Aedes en VTW hebben de modelstatuten aangepast. In het artikel over de Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen is een voetnoot opgenomen over het adviesrecht van de Ondernemingsraad bij de voorgenomen benoeming van een lid van de RvC. De andere aanpassing betreft een verwijzing in de Overgangsregeling. De statuten zijn...


16-11-2017 09:23

Modelreglementen herzien

http://vtw.nl/nieuwsbrief/101/artikel/725

VTW en Aedes hebben samen met enkele leden van de Aedes netwerken Bestuurssecretarissen en Bedrijfsjuristen de modelreglementen herzien. Dit was nodig als gevolg van de aanpassingen in de Woningwet.


Veel gezocht