Laatste nieuws

24-03-2017 11:46

Planbureau voor de Leefomgeving: Betaalrisico’s bij huurders zijn vaak langdurig van aard

Van de 384.000 huurders die in 2012 moeite hadden om hun maandelijkse woonlasten en de kosten van het levensonderhoud te betalen, had ongeveer de helft 3 jaar later nog steeds een betaalrisico. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de verkenning Inkomensdynamiek en de betaalbaarheid van het wonen....

Lees verder

23-03-2017 15:54

Governancescores visitaties 2016: zorgen om kleine corporaties

Woningcorporaties laten zich eens in de vier jaar visiteren. Governance is daarin een belangrijk onderwerp dat uitgebreid aan de orde komt. In 2016 zijn 83 visitaties van corporaties afgerond. Het beeld dat uit een analyse van de visitaties naar voren komt is dat de prestaties van woningcorporaties op het gebied...

Lees verder

Tags

VTW handreikingen
Toezicht met passie - een beweging