Laatste nieuws

21-01-2019 15:04

Aanpassing modelstatuten woningcorporaties

Aedes en VTW hebben de modelstatuten aangepast. In het artikel over de Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen is een voetnoot opgenomen over het adviesrecht van de Ondernemingsraad bij de voorgenomen benoeming van een lid van de RvC. De andere aanpassing betreft een verwijzing in de Overgangsregeling. De statuten zijn...

Lees verder

18-01-2019 11:36

‘Onderhoudsuitgaven’, ten laste van het resultaat of als investering; een Salomonsoordeel?

InleidingIn 1602 is met de oprichting van de VOC voor het eerst scheiding ontstaan tussen eigendom en leiding. Dat gaf aanleiding voor verantwoording van de leiding aan de aandeelhouders over het reilen en zeilen van de onderneming in termen van waarde en winst. Het belang van de leiding is niet...

Lees verder
VTW Publicaties
Toezicht met Passie

Tags