Laatste nieuws

17-10-2017 11:19

Intentieovereenkomst opsplitsing woningen van WSG

Negen Westbrabantse corporaties hebben een intentieovereenkomst getekend om het bezit van woningcorporatie WSG in Geertruidenberg over te nemen. WSG houdt daarmee op te bestaan en de bijna 4.000 woningen en ander bezit worden overgenomen door AlleeWonen, Casade, Leystromen, Stadlander, Thuisvester, WonenBreburg, Woonkwartier, Woonlinie en Woonvizier. Sinds 2013 is bij WSG een saneringsplan...

Lees verder

13-10-2017 11:32

Regeerakkoord 2017; reacties Aedes en Woonbond

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een regeerakkoord gesloten 'Vertrouwen in de toekomst'. Hierin staan onder andere de plannen voor de woningmarkt en de sociale huursector. Of het ministerie voor Wonen en Rijksdienst (nu ondergebracht bij het ministerie van BZK) blijft bestaan, blijft nog even spannend. Formateur Rutte (VVD) wil...

Lees verder

Tags

VTW handreikingen
Masterclasses 2e helft 2017