Laatste nieuws

18-04-2019 10:13

Tips voor de proef verkorte procedure ‘geschiktheid en betrouwbaarheid’

Begin van dit jaar is de Aw gestart met een proef verkorte procedure 'geschiktheid en betrouwbaarheid’ voor (her)benoeming commissarissen. Corporaties hebben dit snel opgepikt. Inmiddels zijn de eerste 20 aanvragen binnen. Uit de aanvragen blijkt dat zowel corporaties als de Aw nog moeten wennen aan deze gang van zaken. De betogen...

Lees verder

17-04-2019 18:18

Goede netwerken nodig om inclusieve stad te bereiken - bijeenkomst 'De inclusieve stad en governance van netwerken

Op 8 april kwamen in Utrecht circa 40 bestuursvoorzitters en voorzitters van de raden van commissarissen van de corporaties van De Vernieuwde Stad (DVS) samen in de bijeenkomst De Inclusieve Stad en de Governance van Netwerken, georganiseerd door DVS en VTW. Door en met de inleiders – maar ook met...

Lees verder
VTW Publicaties
Toezicht met Passie

Tags