Laatste nieuws

15-02-2018 13:17

Autoriteit: corporaties maken werk van integriteit bij aanbestedingen

De Autoriteit Woningcorporaties heeft onderzoek gedaan naar integriteit rond opdrachtverstrekking door woningcorporaties rond nieuwbouw, renovatie en onderhoud. De belangrijkste conclusie is dat corporatiesector een groot aantal maatregelen heeft ingevoerd die ervoor moeten zorgen dat de opdrachtverstrekking rond nieuwbouw, renovatie en onderhoud op een integere manier plaatsvindt. Dat blijkt uit onderzoek...

Lees verder

06-02-2018 15:21

Onderzoek: visitatiestelsel vraagt om verbetering

Het visitatiestelsel heeft nog steeds toegevoegde waarde maar corporaties vragen wel om een verbeterslag. Dat blijkt uit een onderzoek van Aedes en de VTW naar de meerwaarde van visitaties. Aanleiding voor dit onderzoek is onder meer de overlap met andere verantwoordingsinstrumenten. De onderzoeksbevindingen gebruikt de sector in aanpassingsvoorstellen voor het...

Lees verder
Toezicht met passie
Toezicht op duurzaamheid

Tags