Laatste nieuws

21-05-2019 16:10

'Corporatie kan niet gedwongen worden te investeren in niet-DAEB activiteiten'

Minister Ollongren (BZK) heeft een bindende uitspraak gedaan in een geschil tussen de gemeente Rotterdam, woningcorporatie Woonbron en de concernparticipatieraad Woonbron. Volgens de Woningwet kunnen geschillen over prestatieafspraken voorgelegd worden aan de minister. Zij doet op basis van advies van de commissie een bindende uitspraak. Met haar uitspraak neemt ze...

Lees verder

21-05-2019 09:52

Dinsdag 25 juni 2019: Themabijeenkomst over Middenhuur en ALV

Op dinsdag 25 juni 2019 is van 15.30 uur tot 20.30 uur voor VTW-leden een themabijeenkomst over Middenhuur. Aansluitend wordt de ALV gehouden. Dit alles vindt plaats in Soesterberg. Middenhuur is momenteel een erg actueel thema. Welke rol hebben corporaties hierin? Wat mogen corporaties van de wet? Wat gaat er mogelijk veranderen...

Lees verder
VTW Publicaties
Toezicht met Passie

Tags