Laatste nieuws

15-11-2018 10:51

'Het gaat niet om de punten, maar de ontwikkeling' - Artikel in Aedes Magazine over Permanente Educatie

Driekwart van de toezichthouders (VTW-leden) vindt het een goede zaak dat zij elk jaar minimaal vijf uur aan hun professionele ontwikkeling besteden. Bijna vier jaar is dat nu een lidmaatschapseis voor de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties. Twee leden van de PE-commissie: voorzitter Ineke Donkervoort en lid Anita van der Wal...

Lees verder

15-11-2018 10:42

Gezamenlijk beoordelingskader WSW en Autoriteit Woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben de afgelopen jaren gewerkt aan een 'verticaal toezichtsmodel'. Na consultatie onder belanghebbenden is het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW nu definitief. Het beoordelingskader wordt vanaf 1 januari 2019 van kracht.De Aw en het WSW hebben ook een bestuurlijke brief aan corporaties...

Lees verder
VTW Publicaties
Toezicht met Passie

Tags