Laatste nieuws

24-04-2018 10:20

Evaluatie Woningwet: bijna sluiting van enquête voor RvC's

In opdracht van het ministerie van BZK wordt door onderzoeksbureau Companen onderzoek gedaan onder o.a. RvC's naar de ervaringen met de Woningwet 2015. De VTW heeft alle voorzitters hiertoe een directe link gestuurd. Heeft uw RvC (voorzitter) al een reactie ingestuurd? Zo ja, dan waarderen wij uw betrokkenheid. Zo niet,...

Lees verder

20-04-2018 13:57

Autoriteit: meeste corporaties voldoen op hoofdlijnen aan criteria goede governance

De meeste van de 146 onderzochte woningcorporaties voldoen op hoofdlijnen aan de criteria voor goede governance. Een verdere verbetering van ‘goed bestuur’ is wenselijk, blijkt uit een overzicht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) van in 2017 uitgevoerde governance-inspecties.De Autoriteit heeft geconcludeerd dat 99 onderzochte corporaties voldeden aan de criteria voor...

Lees verder
Toezicht met passie
Toezicht op duurzaamheid

Tags