Laatste nieuws

14-03-2018 18:08

‘Autoriteit woningcorporaties moet risicogericht toezicht corporaties waarmaken ’

In de Woningwet 2015 is de positie van het interne toezicht versterkt. Dit is een logisch gevolg van de parlementaire enquête woningcorporaties, waarin o.a. werd geconcludeerd dat het interne toezicht niet adequaat had opgetreden bij de incidenten in de corporatiesector. Deels ook omdat hiertoe de middelen ontbraken.Invulling extern toezicht door...

Lees verder

12-03-2018 14:01

Uitstel ondertekening volmacht 2018

Op 8 maart jl. hebben een aantal deelnemers van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Aedes met elkaar gesproken over de inhoud van de volmacht 2018. Besloten is dat deelnemers van het WSW uitstel krijgen voor ondertekening van de volmacht 2018. Het WSW gaat mogelijke onbedoelde juridische neveneffecten van de volmacht 2018 zorgvuldig analyseren. Wanneer...

Lees verder
Toezicht met passie
Toezicht op duurzaamheid

Tags