Laatste nieuws

21-06-2019 16:56

Handreiking duurzame inzetbaarheid beschikbaar

Wat is de gewenste rol van bestuurders en RvC-leden is op het thema duurzame inzetbaarheid? Als we deze scherp hebben, hoe zorgen wij ervoor dat de betrokken in de sector deze rol gaan pakken? FLOW, Aedes, NVBW en VTW hebben gezamenlijk de handreiking 'Duurzame inzetbaarheid van medewerkers' ontwikkeld. Hierin staat de...

Lees verder

20-06-2019 14:01

Tweede Kamer stelt behandeling Evaluatie Woningwet verder uit; gezamenlijke brief VTW, Aedes, Woonbond en VNG

De Evaluatie van de Woningwet 2015 wordt pas na het zomerreces in de Tweede Kamer besproken. Voorlopig staat het debat gepland op 9 oktober 2019, al is er een verzoek ingediend om het debat hierover naar september te halen. De VTW vindt dit veel te laat en vindt het nieuwe uitstel van...

Lees verder
VTW Publicaties
Toezicht met Passie

Tags