Laatste nieuws

10-12-2018 14:03

Onderzoek Aw: meeste corporaties handelen adequaat bij inhuur personeel

De Autoriteit Woningcorporatis (Aw) heeft de interne "checks and balances" bij corporaties onderzocht rond de inhuur van personeel. De conclusies van de Aw zijn als volgt: de meeste corporaties handelen adequaat, doen intern of extern onderzoek en nemen zo nodig conform het vastgestelde integriteitsbeleid maatregelen tegen (ingehuurde) medewerkers die niet...

Lees verder

06-12-2018 10:39

Geeft de beleidswaarde van het woningcorporatiebezit dé waarde in het economisch verkeer weer? - artikel door Hans van Vark, RA

Waarderen van het woningcorporatiebezit is feitelijk niets anders dan het beschouwen van dat bezit in termen van geld. Afhankelijk van welke bril je daarbij opzet, geeft de financiële positie een ander beeld. Dit artikel beoogt kleur aan die financiële positie te geven vanuit de hoofddoelstelling zoals die voor woningcorporaties is...

Lees verder
VTW Publicaties
Toezicht met Passie

Tags