Laatste nieuws

12-12-2017 08:57

Handreiking datakwaliteit marktwaarde

Om de marktwaarde van hun woningvoorraad te bepalen gebruiken woningcorporaties diverse gegevens. Of en in welke mate die betrouwbaar zijn, kunnen corporaties voortaan vaststellen met behulp van de Handreiking datakwaliteit marktwaarde. Deze is opgesteld door Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Corporaties bepalen de marktwaarde onder andere...

Lees verder

08-12-2017 13:50

Convenant Verbeteren Informatievoorziening getekend

Aedes, het ministerie van BZK, de Aw en het WSW tekenden op 5 december 2017 het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Het convenant bevat afspraken om de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose-informatie (dVi en dPi) te verbeteren en de uitwisseling van deze informatie efficiënter te laten verlopen. De administratieve lasten...

Lees verder

Tags

Toezicht op duurzaamheid
Toezicht met passie