Laatste nieuws

20-04-2018 13:57

Autoriteit: meeste corporaties voldoen op hoofdlijnen aan criteria goede governance

De meeste van de 146 onderzochte woningcorporaties voldoen op hoofdlijnen aan de criteria voor goede governance. Een verdere verbetering van ‘goed bestuur’ is wenselijk, blijkt uit een overzicht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) van in 2017 uitgevoerde governance-inspecties.De Autoriteit heeft geconcludeerd dat 99 onderzochte corporaties voldeden aan de criteria voor...

Lees verder

17-04-2018 15:49

Inspiratiebijeenkomst NVTZ en VTW over de aanpak van de schulddienstverlening - 28 maart 2018

De VTW organiseert met de NVTZ thematische bijeenkomsten op het vlak van 'Zorg, Wonen en Welzijn'. Deze inspiratiesessies gaan over drie kwetbare doelgroepen: "mensen met verward gedrag", "eenzaamheid en ouderen" en "mensen met schulden." Het laatste onderwerp is besproken in een inspiratiesessie op 28 maart jl. Wat de rol van de...

Lees verder
Toezicht met passie
Toezicht op duurzaamheid

Tags