Informatisering & digitalisering

Informatisering en digitalisering zijn onlosmakelijke onderdelen van ons dagelijks leven geworden en de ontwikkelingen gaan steeds verder. Een grote opgave voor corporaties. Ook raden van commissarissen krijgen steeds meer met informatisering te maken. De VTW heeft daarom in mei 2018 een werkgroep opgericht om onze leden te ondersteunen in dit proces. 

Werkgroep

De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Claudia de Andrade, Irene Bakker, Rob Boekhout, Sigrid Helbig (bestuurslid VTW), Michel Hofman, Wim Hoogstad, Albert Kerssies (directeur VTW), Siebe Keulen, Arnoud Klerkx, Paul Kouijzer, Paul Rullman, Jan Smit en Hans Stellingsma.

De werkgroep gaat onder andere een handreiking over informatisering en digitalisering verzorgen. In samenwerking met de VTW Academie wordt gekeken naar een praktijkgerichte masterclass. In het najaar van 2018 meer informatie hierover.

Links


Veel gezocht