Inspiratiebijeenkomst NVTZ en VTW over de aanpak van de schulddienstverlening - 28 maart 2018

17-04-2018 15:49

De VTW organiseert met de NVTZ thematische bijeenkomsten op het vlak van 'Zorg, Wonen en Welzijn'. Deze inspiratiesessies gaan over drie kwetbare doelgroepen: "mensen met verward gedrag", "eenzaamheid en ouderen" en "mensen met schulden." Het laatste onderwerp is besproken in een inspiratiesessie op 28 maart jl. 

Wat de rol van de RvC of RvT in het oplossen van de problematiek rond verwarde mensen, eenzaamheid en problematische schulden? Hoe kunnen de toezichthouders vanuit de bedoeling van de corporatie bijdragen aan de doelstelling van een leefbare buurt? 

Meer weten?

- Impressie van de inspiratiesessie (GenP Governance)
Video impressie (3 min 36 sec)
Presentatie gemeente Utrecht: 'Naar een betere aanpak schulden en armoede'

Reflectie van enkele aanwezigen
Ella Vogelaar (Mitros) - 'Samen er op af: Schuldhulpverlening'
Felicitas Crutzen (Portaal) - 'Zicht of Toezicht op schulden'
Martijn Boer (Christelijke Woningstichting Patrimonium) - 'De Utrechtse aanpak, ketenpartners en vroegsignalering'
Jan van der Moolen (SSH Utrecht) - 'Mensen met schulden en de betekenis voor interne toezichthouders'Jeroen de Leeuw (Bo-Ex; Brabant Wonen; Kleurrijk Wonen) - 'Muurtjes afbreken'


Terug naar overzicht

Veel gezocht