Minister publiceert Regeling bezoldigingmaxima 2018 (WNT staffel) & WNT 3 niet ingediend

30-11-2017 13:00

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting voor 2018 vastgesteld. Deze is op 29 november jl. gepubliceerd in de Staatscourant.

De volledige tekst van de Regeling in de Staatscourant kunt u hier lezen (pdf)

WNT 3 (Wetsvoorstel uitbeiding personele reikwijdte WNT) niet ingediend
De minister heeft tevens besloten, indachtig de passage in het regeerakkoord, om het wetsvoorstel WNT 3 (van het kabinet Rutte-II) niet in te dienen bij de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat de overheid hoogwaardige en schaarse specialisten moet kunnen aantrekken, wat de WNT 3 zou doorkruisen. Ook de Raad van State was zeer kritisch over de nut en noodzaak van deze wet.

Voor meer informatie, zie het bericht op Topinkomens.nl 

Beroepsregel bezoldiging commissarissen
De maximum bezoldigingsbedragen in de beroepsregel worden per 2018 aangepast o.b.v. indexering van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. Meer informatie: Indexering maximum bezoldigingsbedragen Beroepsregel bezoldiging commissarissen per 2018


Terug naar overzicht

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie