Minister publiceert Regeling bezoldigingsmaxima 2022

15-11-2021 11:01

Minister Ollongren (BZK) heeft de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting voor 2022 vastgesteld.

De bezoldigingsmaxima van de klassen A tot en met H zijn per 1 januari 2022 met 3% verhoogd en vervolgens afgerond naar boven op een duizendvoud in euro’s. Het algemene WNT-bezoldigingsmaximum per 2022 was al eerder vastgesteld op €216.000. 

De volledige tekst van de Regeling kunt u lezen in de Staatscourant van 15 november 2021

Bezoldiging commissarissen per 2022

De  ALV van de VTW beslist op 23 november 2021 of de huidige VTW-beroepsregel wordt gewijzigd op basis van de evaluatie in 2018 en opnieuw wordt vastgesteld als: of een beroepsregel die voor de leden algemeen geldig en bindend is, of een niet-dwingende adviesregeling waarvoor geldt 'pas toe of leg uit'.

Alle leden kunnen voorafgaand of tijdens de ALV (alleen) elektronische hun stem uitbrengen door in te loggen op de persoonlijke pagina ‘Stemmen’ in de Leden Login.


Terug naar overzicht

Veel gezocht