NBA: impact van het coronavirus voor accountants bij woningcorporaties

24-03-2020 10:25

De NBA, de beroepsorganisatie van accountants, constateert dat het coronavirus ook impact heeft op de werkomstandigheden bij medewerkers en hun klanten, de woningcorporaties. Op basis van signalen vanuit de corporatiesector en de accountantsberoepsgroep heeft de NBA Stuurgroep woningcorporaties het volgende beeld van de impact van corona op de jaarrekeningtrajecten:

  • de jaarrekeningtrajecten vooralsnog volgens planning verlopen, inclusief (telefonische) vergaderingen met bestuur en AC/RvC;
  • de NBA Alert 42 gevolgd zal worden (‘Impact coronavirus op accountantswerkzaamheden’);
  • het nu nog te vroeg is te concluderen of de uiterste deadline van 1 juli a.s. wel of niet gehaald gaat worden voor alle woningcorporaties;
  • woningcorporaties in beginsel niet als verhoogd aandachts-/risicogebied worden zien met betrekking tot de impact van de COVID-19-crisis, gezien de aard van hun bedrijf en de verwachte doorlopende inkomstenstroom;
  • een impactanalyse van de corporaties verwacht wordt met betrekking tot going concern (zoals gebruikelijk en nu verdiept voor de impact van deze crisis);
  • toelichting omtrent de gevolgen in het bestuursverslag/risico-/toekomstparagraaf wordt opgenomen (in lijn met NBA alert 42);
  • de gevolgen van het coronavirus behandeld worden als gebeurtenissen na balansdatum;
  • eventueel een emphasis of matter-paragraaf wordt opgenomen in de controleverklaring, in lijn met NBA Alert 42. Daarbij wordt in geval van opname verwezen naar de toelichting in de jaarrekening, waar nader wordt ingegaan op de ontstane situatie en in hoeverre dit de woningcorporatie wel of niet raakt;
  • de Letter of Representation uitgebreid wordt met deze ontwikkeling.

Vanuit de NBA stuurgroep woningcorporaties houden we contact met de corporatiesector en diens stakeholders. De stuurgroep realiseert zich dat omstandigheden kunnen wijzigingen door nieuwe ontwikkelingen. 


Terug naar overzicht

Veel gezocht