Prijsuitreiking beste toezichtsvisie: De Kernen, Lekstede en 'thuis winnaars

25-11-2021 17:48

Woningcorporaties De Kernen, Lekstede en 'thuis zijn de drie winnaars van de VTW-prijs voor de beste toezichtsvisie. De VTW heeft deze prijs ingesteld om de kwaliteit van de toezichtsvisies te bevorderen en goede voorbeelden te delen.

In de ALV van de VTW op 23 november jl. werden de winnaars bekendgemaakt en kregen zij de prijs uit handen van juryvoorzitter Jaap Winter. 

Selectie toezichtsvisies
Studenten van Tilburg University heeft de ingestuurde toezichtsvisies beoordeeld en een voorselectie gemaakt van de best scorende toezichtsvisies. De jury, bestaande uit Jaap Winter (voorziter), Kristel van Baele, Pauline Meurs en Stefan Peij, heeft deze toezichtsvisies beoordeeld.

Volgens Winter is er niet één standaard voor een toezichtsvisie: hoe bestuur en toezicht het samenspel in de bestuurskamer beschrijven én hoe deze bijdraagt aan de missie van de corporatie, is afhankelijk van de context en de opgave van de corporatie, de mensen aan tafel en het proces van de totstandkoming. 

Winnaars
Drie toezichtsvisies sprongen er in positieve zin uit. In alfabetische volgorde: De Kernen, Lekstede en ‘thuis. De aanwezige RvC-leden ontvingen tijdens de ALV een prachtig kunstwerk, in de vorm van een oog. Winter las de overwegingen van de jury uit het juryrapport aan de prijswinnaars voor. “Als ik een toezichtsvisie lees, zou ik dan bij deze corporatie willen werken of een woning willen huren?” Dit citaat, van één van de juryleden, geeft in de kern weer waar de jury naar op zoek was, aldus Winter. Deze vraag beantwoordt de jury bij de drie prijswinnaars met een volmondig: ja. 

De Kernen - uit het juryrapport
"Een hele grote plus voor de jury is dat de RvC intrinsiek gemotiveerd is om vanuit de maatschappelijke opgave toezicht te houden. De RvC-leden benadrukken dat hun besluiten en afwegingen transparant en uitlegbaar zijn. Volgens de jury is het niet vanzelfsprekend dat de RvC vanuit de intrinsieke motivatie zelf verantwoording aflegt.

Daarnaast stellen bestuur en toezicht zich open kwetsbaar op: ze zijn een lerende netwerkorganisatie en dat komt terug in de toezichtvisie. Deze visie stimuleert tot reflectie op en het gesprek over het (maatschappelijk) presteren van de organisatie en de onderlinge relatie tussen de toezichthouders, de bestuurder en de medewerkers van De Kernen. Hiermee sluit de visie naadloos aan op het DNA van De Kernen."

Nieuwsbericht op de website van De Kernen

Lekstede - uit het juryrapport
"
In de toezichtvisie van Lekstede staat niet alleen de missie en de maatschappelijke opgave goed beschreven. Bestuur en toezicht hebben ook goed nagedacht over de gevolgen van hun keuzes. De prestatieafspraken worden vanzelfsprekend in de driehoek corporatie, gemeente en huurders gemaakt. In de visie stellen bestuur en toezicht dat de kwetsbare huurders de primaire doelgroep is, de gemeente komt op de tweede plaats.

Een ander sterk punt volgens de jury zijn de waarden die de RvC in de toezichtvisie benoemt én toelicht. De RvC wil een open, betrokken en lerend orgaan zijn. In deze tijd van snelle veranderingen in de samenleving is dat hard nodig. Wat verstaat de raad bijvoorbeeld onder een open houding? Voorbeeld: De leden zijn eerlijk over hun persoonlijke vooroordelen, ervaringen of gevoelens en hoe die de situatie van dat moment mogelijk beïnvloeden. De RvC stelt daarnaast eisen aan het eigen ­functioneren: de zelfevaluatie is niet vrijblijvend, maar een voorwaarde."

'thuis - uit het juryrapport
"In het samenspel tussen bestuur en toezicht komen de maatschappelijke opgave (samen ‘thuis) en de lerende organisatie als leidende principes terug, zo constateert de jury. De RvC houdt het bestuur scherp door de goede vragen stellen, zoals: Waarom doen we dingen die we doen, wat is de waarde die we toevoegen aan de samenleving en wat kunnen we beter doen? En als vierde essentiële vraag: Wat is de impact op de continuïteit van de organisatie?

In de toezichtvisie komen vanzelfsprekend de klassieke rollen van toezicht terug (toezichthouder, klankbord en werkgever). Maar de RvC voegt er een rol aan toe: verbinder met belanghebbenden. Immers volgens de Japanse Keiretsu-filosofie ­behoort een corporatie toe aan alle stakeholders. Door de verbinding te zoeken, weet de RvC wat er daadwerkelijk bij hen speelt en leeft, wat de relevante maatschappelijke ontwikkelingen zijn. Dat is belangrijk voor een goed functionerende RvC, en dat is weer in het belang  van ’thuis en in het belang van de belanghebbenden."

Nieuwsbericht op de website van 'thuis

Na de uitreiking gingen alle winnaars met VTW voorzitter Guido van Woerkom en juryleden Jaap Winter en Stefan Peij op de foto.

 Lees hier het juryrapport op vtw.nl/publicaties


Terug naar overzicht

Veel gezocht