‘Stof tot nadenken over eigen rol als werkgever’ - interview Maud Groenberg, voorzitter VTW werkgroep werkgeverszaken over praktijkvoorbeelden

De werkgeversrol van de RvC gaat veel verder dan de beoordeling en beloning van de bestuurder. In de VTW-werkgroep werkgeversrol buigen commissarissen zich over dilemma’s uit de praktijk en zetten ze geleerde lessen op een rij. Volgens voorzitter Maud Groenberg bieden de besprekingen van de casussen stof tot nadenken over de eigen rol als werkgever.

Tekst: Lisette Vos

In 2021 publiceerde de VTW de handreiking De smalle en brede werkgeversrol van de commissaris.  Daarin stelt auteur Monika Milz dat de RvC zich niet moet beperken tot de primaire rol als werkgever van het bestuur. De RvC moet er ook op toezien dat álle medewerkers van de organisatie een professionele bijdrage leveren aan de maatschappelijke opdracht van de corporatie. Milz benoemt in de handreiking vijf thema’s die de aandacht van RvC als werkgever vragen.

Thema’s praktijkvoorbeelden werkgeverszaken

De VTW-werkgroep werkgeversrol bespreekt praktijkvoorbeelden aan de hand van de vijf aandachtsgebieden uit handreiking De smalle en de brede werkgeversrol van de commissaris. Eén zesde thema uit de handreiking Het beoordelen van de bestuurder met behulp van het model uit het rapport van Kracht & Tegenkracht van Marilieke Engbers is toegevoegd. Vandaag verschijnt de bespreking van de eerste casus in de nieuwsbrief.

De zes thema’s zijn:

1. Zorgen voor de individuele bestuurder
2. 
Zorgen voor het team van bestuurders/bestuurder met een directieteam
3. 
Zorgen voor de RvC zelf
4. Toezichthouden op het ontwikkelen van talent binnen de organisatie
5. Toezichthouden op de randvoorwaarden en omstandigheden in het dagelijks werk van alle werknemers
6. K
racht & Tegenkracht

Praktijkvoorbeelden in de nieuwsbrief
De leden van de VTW-werkgroep werkgeversrol bespreken aan de hand van deze vijf thema’s, en het aanvullende thema Kracht en tegenkracht, een reeks praktijkvoorbeelden. De casussen komen uit de praktijk van de commissarissen of die van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) of de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (NVBW). Elke twee weken verschijnt in de nieuwsbrief een verslag van de bespreking van een praktijkvoorbeeld, inclusief de dilemma’s en geleerde lessen. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u de eerste casus lezen, die gaat over 'Zorg voor de RvC'.

Waardevol
Volgens Groenberg, RvC-voorzitter van Woonstede en de Woonmensen, zijn de discussies in de werkgroep zeer waardevol. ‘Iedereen loopt in de praktijk tegen dilemma’s aan, de meeste zijn heel herkenbaar. Hoe ga je met die dilemma’s om? Daar is niet altijd een pasklaar antwoord op te geven. Ieder geeft een eigen invulling. Het is heel leerzaam om met een diverse groep commissarissen aan de hand van praktijkvoorbeelden in gesprek te gaan. We zetten onze tips en geleerde lessen op een rij, al hebben wij niet de wijsheid in pacht.’

Het goede gesprek voeren, daar gaat het volgens Groenberg om. ‘Elke situatie is weer anders. De casus, de mensen die in de RvC zitten, de bestuurder. Als je de dilemma’s goed tegen het licht houdt, en goed onderbouwt waarom je tot een afweging komt, dan kan je je verantwoorden over de keuze. Door de bespreking van de praktijkvoorbeelden gaan de abstracte thema’s uit de handreiking meer leven. Commissarissen kunnen zelf vaststellen wat zij in die situatie hadden gedaan en de dilemma’s in hun eigen RvC bespreken.’

Professionalisering
Doel van de werkgroep is om de RvC verder te professionaliseren, in dit geval in de rol als werkgever. Onderschat die rol niet, stelt Groenberg. ‘Het gaat het als werkgever niet alleen om de bestuurder, maar ook om de impact op de organisatie. Als de RvC en de bestuurder bijvoorbeeld van mening verschillen over een voorstel, je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, is het goed om stil te staan bij de organisatie die dat voorstel heeft voorbereid. Je wilt niet in de situatie komen dat de afstand te groot wordt: dat de organisatie rechtsaf wil, en de RvC linksaf. Voer het goede gesprek hierover.’

VTW-werkgroep werkgeversrol

Naast voorzitter Maud Groenberg bestaat de werkgroep uit: Farah Aarts (RvC-voorzitter Oosterpoort Wonen en bestuurslid VTW), Janneke van Eerde (RvC-lid Patrimonium), Raymond van Hattem (RvC-lid Wooninvest), Ankie Hendriks (RvC-lid JOOST), Ilse Melis (RvC-lid TBV Wonen), Frans Stienen (RvC-lid Volksbelang), Paulien Tanja (RvC-lid Groen Wonen Vlist), Esther Wijnberg (RvC-lid Casade) en VTW-directeur Albert Kerssies. De werkgroep wordt ondersteund door Ingrid van der Kraan (VTW).

Meer informatie over de werkgroep Werkgeversrol op onze website.


Terug