Voorwoord

De VTW heeft in 2016 voor het eerst de prijs voor het beste RvC jaarverslag uitgereikt. Het doel van de prijs – een samenwerking met Berenschot - was om een impuls te geven aan de kwaliteit van het jaarverslag.

In onze optiek is dat gelukt: de kwaliteit is over de hele linie verbeterd en de meeste RvC’s gebruiken daarbij de handreiking van de VTW over het RvC jaarverslag (die in 2018 is geactualiseerd). Daarom hebben we besloten om de VTW-Berenschotprijs in 2019 voor het laatst uit te reiken.

Het RvC jaarverslag komt echter ieder jaar terug en het blijft zaak om als RvC de kwaliteit van het jaarverslag te bewaken. We hebben de jury die in vier jaar (van 2016 tot en met 2019) tientallen jaarverslagen heeft gelezen en beoordeeld, daarom gevraagd om de lessons learned op een rij te zetten. Journalist Peter Hendriks van onderzoeksplatform Follow the Money die elk jaar deel uitmaakte van de jury neemt ons in hoofdstuk 2 mee met de bevindingen van alle juryleden en geeft handzame tips.

Berenschot heeft om een eerste selectie te maken ieder jaar de jaarverslagen geanalyseerd: uit de analyses kwam onder meer naar voren aan welke onderwerpen de RvC aandacht heeft besteed. Ook die inzichten kunt u gebruiken om de inhoud van het RvC jaarverslag te toetsen.

We hopen dat alle prijswinnaars – een overzicht vindt u in hoofdstuk 3 – u inspireren om elk jaar een goed inhoudelijk RvC jaarverslag af te leveren.

De VTW dankt Berenschot voor de samenwerking én alle juryleden voor hun inzet om de kwaliteit van het RvC jaarverslag te verbeteren.

 

Albert Kerssies, directeur VTW
Guido van Woerkom, voorzitter VTW