Lidmaatschap & lidmaatschapseisen

Lid worden

Al ruim 1.300 collega toezichthouders gingen u voor! Vul het aanvraagformulier lidmaatschap in en stuur het naar de VTW.
Voor meer informatie over het lidmaatschap, vragen over de contributie(facturen) en voor het doorgeven van (adres)wijzigingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de ledenadministratie: 079-3252375 ledenadministratie@vtw.nl). 

Voordelen lidmaatschap

  • Leden ontvangen gratis e-Nieuws. 
  • Ook zijn leden kosteloos geabonneerd op de VTW-nieuwsmonitor, een nieuwsvoorziening over actuele ontwikkelingen in de corporatiesector en op het gebied van toezicht.
  • Daarnaast kunnen leden gratis deelnemen aan thema- en netwerkbijeenkomsten en, tegen gereduceerd tarief, aan de vele verschillende masterclassess die de VTW aanbiedt.
  • Bovendien staan het uitgebreide VTW-netwerk en het VTW-bureau klaar voor al uw vragen.

Lidmaatschapseisen 

Het lidmaatschap van de VTW is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Leden van de VTW zijn gebonden aan de statuten van de vereniging en (daarom) gebonden aan besluiten die zijn vastgesteld door de ALV. Zo heeft de ALV een bindende beroepsregel vastgesteld over de bezoldiging van toezichthouders in de corporatiesector. De VTW- beroepsregel Bezoldiging commissarissen 2017 is voor alle leden algemeen geldig en bindend verklaard. Dit geldt ook voor de Governancecode Woningcorporaties

Voor de handhaving van de lidmaatschapseisen door bestuur is een interne procedure opgesteld die is gebaseerd op de statuten en het huishoudelijk reglement. Hierbij vindt op zorgvuldige wijze hoor en wederhoor plaats en heeft het lid recht om beroep in te stellen bij de commissie van aanbeveling en beroep. Bekijk de interne procedure.

Opzeggen lidmaatschap

Indien u niet meer voldoet aan de vereisten voor lidmaatschap omdat u geen toezichthouder meer bent, wordt u geacht zélf het lidmaatschap op te zeggen (al dan niet via uw corporatie). Dit kan door het sturen van een e-mail naar ledenadministratie@vtw.nl

Contributie

Het lidmaatschap kost in 2018 € 1.591,93 per jaar, voor het eerste lid van een RvC. Is één toezichthouder van uw RvC lid van de VTW, dan kunnen de overige RvC-leden zonder extra kosten ook lid worden. Voor corporaties tot 1.000 verhuureenheden geldt een gereduceerd tarief van € 795,96 per jaar.

Naast deze basiscontributie wordt een additionele contributie gerekend van € 0,18 per verhuureenheid die de corporatie per 31 december 2016 in bezit heeft. Daarbij telt elke zelfstandige verhuureenheid als één verhuureenheid en elke overige (onzelfstandige) woongelegenheid (bijvoorbeeld: wooneenheid in verzorgingstehuis, standplaats, woonwagen, bedrijfsruimte/winkel, garage) en overige bezitseenheid (maatschappelijk vastgoed) als een halve verhuureenheid. 

Indien het lidmaatschap ingaat op een datum na 1 juli is over dat jaar slechts de helft van de contributie verschuldigd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 

Contributie gericht vrijgesteld

De vergoeding door de corporatie van de contributie voor het lidmaatschap van de VTW is gericht vrijgesteld. Het is een onbelaste vergoeding die niet ten koste gaat van de zogenaamde forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling.

Contributie geen onderdeel WNT-bezoldiging

De vergoeding door de corporatie van de contributie voor het lidmaatschap van de VTW maakt geen onderdeel uit van de bezoldiging voor de WNT.

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie