Woningwet - Evaluatie

Het ministerie van BZK heeft de stukken rond de Evaluatie van de Woningwet 2015 op 22 februari jl. aan de Tweede Kamer gestuurd. Het ministerie heeft onderzocht of de zes doelstellingen zijn bereikt, die de wet heeft beoogd bij inwerkingtreding in juli 2015. De VTW heeft deelgenomen aan de klankbordgroep van het ministerie en heeft een werkgroep ingesteld om het evaluatieproces vanuit de leden te begeleiden. De VTW werkgroep heeft op 12 november 2018 de visie 'Een toekomstgerichte Woningwet' vastgesteld.

Lees hier de visie van de VTW op de Evaluatie van de Woningwet 


Actuele documenten 

Eerder gepubliceerde documenten

Werkgroep VTW
De leden van de werkgroep zijn: Marja de Bruyn, Anja van Gorsel, Gerrit Willem Kamp, Heine van Nieuwenhuijze, Jeanine Sanders, Annette Stekelenburg, Anja IJlstra en Koen Westhoff. De werkgroep wordt vanuit de VTW ondersteund door Albert Kerssies (voorzitter) en Hans Geurts (secretaris).

Klankbordgroep belanghouders
De VTW heeft deelgenomen aan de klankbordgroep van het ministerie voor belanghouders. Ook de Woonbond, Aedes, Stichting Visitatie, WSW, Aw, IVBN en VNG namen deel aan deze klankbordgroep.


Veel gezocht