Wet- en regelgeving

Woningwet 2015: Evaluatie

Het ministerie van BZK heeft de stukken rond de Evaluatie van de Woningwet 2015 op 22 februari jl. aan de Tweede Kamer gestuurd. Het ministerie heeft onderzocht of de zes doelstellingen zijn bereikt, die de wet heeft beoogd bij inwerkingtreding in juli 2015. De VTW heeft deelgenomen aan de klankbordgroep van het ministerie en heeft een werkgroep ingesteld om het evaluatieproces vanuit de leden te begeleiden. De VTW werkgroep heeft op 12 november 2018 de visie 'Een toekomstgerichte Woningwet' vastgesteld.

Lees hier de visie van de VTW op de Evaluatie van de Woningwet 

Actuele documenten 
Kamerbrief minister Ollongren over de Evaluatie van de Woningwet (22 februari 2019)

- Nieuwsbericht van het ministerie van BZK (22 februari 2019)

Reactie VTW op beleidsvoornemens minister Ollongren (12 februari 2019)

Reactie Aedes en Woonbond op beleidsvoornemens minister Ollongren (22 februari 2019)

Eerder gepubliceerde documenten
- Evaluatie herziening Woningwet (ministerie BZK, januari 2018) 

Notitie werkgroep voor onderzoeksopzet (VTW, februari 2018)
Noot: dit is een notitie op hoofdlijnen om knelpunten te inventariseren ten behoeve van het onderzoeksbureau

presentatie ledenbijeenkomst 22 februari 2018

- Reactie VTW op concept vragenlijst Companen (maart 2018) [concept vragenlijst niet bijgevoegd]

Visie VTW - 'Een toekomstgerichte Woningwet ' (november 2018)

Werkgroep VTW
De leden van de werkgroep zijn: Marja de Bruyn, Anja van Gorsel, Gerrit Willem Kamp, Heine van Nieuwenhuijze, Jeanine Sanders, Annette Stekelenburg, Anja IJlstra en Koen Westhoff. De werkgroep wordt vanuit de VTW ondersteund door Albert Kerssies (voorzitter) en Hans Geurts (secretaris).

Klankbordgroep belanghouders
De VTW heeft deelgenomen aan de klankbordgroep van het ministerie voor belanghouders. Ook de Woonbond, Aedes, Stichting Visitatie, WSW, Aw, IVBN en VNG namen deel aan deze klankbordgroep.


Terug naar overzicht

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie