Opgaven en middelen in de regio > Foodvalley

Opgaven en middelen in de regio > Foodvalley

 

◊ Anneke Bode
◊ RvC-lid
◊ over samenwerking in de regio Foodvalley

 

‘Welke opgaven zijn het meest urgent?’

Negen corporaties uit de regio Foodvalley doen mee aan de pilot van Aedes om de regionale samenwerking in Oost-Nederland te onderzoeken. Anneke Bode, RvC-lid van Woonstede Ede, schetst de dilemma’s van de toezichthouder.

Op de website van Woonstede Ede staat – net als op de websites van de andere acht corporaties in de Foodvalley - in onverbloemde taal hoe groot de problemen in de regio zijn (zie kader). Als er niets gebeurt, kunnen corporaties binnen tien jaar niet meer hun opgaven realiseren vanwege structurele problemen. Van de 8000 woningen die er tot en met 2035 nodig zijn, kunnen de corporaties in de regio Foodvalley er maar 2000 bouwen. Zij doen een oproep om meer samen te werken en trekken óók bij politiek Den Haag aan de bel: de verhuurderheffing moet van tafel.  Voor RvC-lid Anneke Bode van Woonstede Ede is de uitkomst van de doorberekening voor de Foodvalley geen verrassing. ‘We weten al jaren dat het knelt in de regio. Na de Randstad staan we voor de grootste opgaven en onze middelen zijn beperkt. Het is goed dat de objectieve conclusies op papier staan. We kunnen aan onze partners, zoals gemeente, provincie en huurderorganisaties, laten zien dat we niet alles kunnen. Dat helpt in de gesprekken, bijvoorbeeld met de gemeente over lagere grondprijzen voor nieuwbouw.’ Het doel van de pilot van Aedes is om te onderzoeken hoe corporaties in een regio elkaar de helpende hand kunnen bieden waar dat nodig is én kan. Volgens Bode moeten de samenwerkende corporaties vooral kijken naar prioriteiten in de regio Foodvalley: welke opgaven zijn het meest urgent? ‘We weten dat we in de huidige omstandigheden onder de streep in de regio als geheel niet meer kunnen doen. Maar we kunnen wel de meest ­urgente opgaven naar voren halen.’

Verkenning samenwerking

De vraag hoe de regionale samenwerking vorm moet krijgen, ligt echter nog open. Begin oktober komen de bestuurders en RvC-leden van de ­corporaties bij elkaar om de uitkomsten van het onderzoek en de vervolgstappen te bespreken. ‘We zullen als RvC van Woonstede elkaar vooraf nog even bespreken verwacht ik, maar we gaan open het overleg in. Zelf heb ik nog geen idee waar we samen op uit kunnen komen. Het is heel waardevol om te verkennen waar we samen staan, en ideeën uit te wisselen.’ Bode verwacht dat het tijd nodig heeft om tot concrete voorstellen te komen. ‘Het is een spannend proces. De vraag is bijvoorbeeld welk financieel risico elke corporatie individueel neemt. Dat kan sterk verschillen. En een corporatie die bereid is om meer te verkopen, en meer middelen heeft, moet die een corporatie helpen die dat niet doet en minder investeringsruimte heeft? Dat ligt precair. We zijn in de sector niet gewend om op deze manier samen te werken. Hopelijk groeien we meer naar elkaar toe. Daarnaast moet elke corporatie ook met de eigen gemeenten en huurdersorganisaties in gesprek over dit onderwerp.’

Prioriteiten

Als Bode gevraagd wordt naar haar boodschap voor de VTW-leden geeft ze een aantal adviezen: gebruik het onderzoek in de regio (de doorberekening) in gesprekken met de lokale partners, houd aandacht voor betaalbaarheid en zorg dat het toetsingskader op orde is én bewaak de prioriteiten in de regionale samenwerking. ‘We staan samen voor een volkshuisvestelijke opgave. We moeten kijken naar onze kansen.’

Tekst: Lisette Vos, Foto: Mark Prins


Meer informatie

Nieuwsbericht over problemen corporaties in regio Foodvalley, met uitkomsten onderzoek.  https://www.woonstede.nl/default.aspx?pid=8&itemid=4016031

 

◊ Anneke Bode
◊ RvC-lid
◊ over samenwerking in de regio Foodvalley

‘Welke opgaven zijn het meest urgent?’

Negen corporaties uit de regio Foodvalley doen mee aan de pilot van Aedes om de regionale samenwerking in Oost-Nederland te onderzoeken. Anneke Bode, RvC-lid van Woonstede Ede, schetst de dilemma’s van de toezichthouder.

 

Op de website van Woonstede Ede staat – net als op de websites van de andere acht corporaties in de Foodvalley - in onverbloemde taal hoe groot de problemen in de regio zijn (zie kader). Als er niets gebeurt, kunnen corporaties binnen tien jaar niet meer hun opgaven realiseren vanwege structurele problemen. Van de 8000 woningen die er tot en met 2035 nodig zijn, kunnen de corporaties in de regio Foodvalley er maar 2000 bouwen. Zij doen een oproep om meer samen te werken en trekken óók bij politiek Den Haag aan de bel: de verhuurderheffing moet van tafel.  Voor RvC-lid Anneke Bode van Woonstede Ede is de uitkomst van de doorberekening voor de Foodvalley geen verrassing. ‘We weten al jaren dat het knelt in de regio. Na de Randstad staan we voor de grootste opgaven en onze middelen zijn beperkt. Het is goed dat de objectieve conclusies op papier staan. We kunnen aan onze partners, zoals gemeente, provincie en huurderorganisaties, laten zien dat we niet alles kunnen. Dat helpt in de gesprekken, bijvoorbeeld met de gemeente over lagere grondprijzen voor nieuwbouw.’ Het doel van de pilot van Aedes is om te onderzoeken hoe corporaties in een regio elkaar de helpende hand kunnen bieden waar dat nodig is én kan. Volgens Bode moeten de samenwerkende corporaties vooral kijken naar prioriteiten in de regio Foodvalley: welke opgaven zijn het meest urgent? ‘We weten dat we in de huidige omstandigheden onder de streep in de regio als geheel niet meer kunnen doen. Maar we kunnen wel de meest ­urgente opgaven naar voren halen.’

Verkenning samenwerking

De vraag hoe de regionale samenwerking vorm moet krijgen, ligt echter nog open. Begin oktober komen de bestuurders en RvC-leden van de ­corporaties bij elkaar om de uitkomsten van het onderzoek en de vervolgstappen te bespreken. ‘We zullen als RvC van Woonstede elkaar vooraf nog even bespreken verwacht ik, maar we gaan open het overleg in. Zelf heb ik nog geen idee waar we samen op uit kunnen komen. Het is heel waardevol om te verkennen waar we samen staan, en ideeën uit te wisselen.’ Bode verwacht dat het tijd nodig heeft om tot concrete voorstellen te komen. ‘Het is een spannend proces. De vraag is bijvoorbeeld welk financieel risico elke corporatie individueel neemt. Dat kan sterk verschillen. En een corporatie die bereid is om meer te verkopen, en meer middelen heeft, moet die een corporatie helpen die dat niet doet en minder investeringsruimte heeft? Dat ligt precair. We zijn in de sector niet gewend om op deze manier samen te werken. Hopelijk groeien we meer naar elkaar toe. Daarnaast moet elke corporatie ook met de eigen gemeenten en huurdersorganisaties in gesprek over dit onderwerp.’

Prioriteiten

Als Bode gevraagd wordt naar haar boodschap voor de VTW-leden geeft ze een aantal adviezen: gebruik het onderzoek in de regio (de doorberekening) in gesprekken met de lokale partners, houd aandacht voor betaalbaarheid en zorg dat het toetsingskader op orde is én bewaak de prioriteiten in de regionale samenwerking. ‘We staan samen voor een volkshuisvestelijke opgave. We moeten kijken naar onze kansen.’

Tekst: Lisette Vos, Foto: Mark Prins

 


Meer informatie

Nieuwsbericht over problemen corporaties in regio Foodvalley, met uitkomsten onderzoek. https://www.woonstede.nl/default.aspx?pid=8&itemid=4016031