Samen komen we verder

 

We moeten als sector voldoende woningen bouwen die betaalbaar zijn én (bestaande) woningen verduurzamen, dat is ons antwoord op de wensen van de samenleving. Die opgave is echter niet gering. Het is een illusie om te denken dat er één oplossing is, dat de oplossingen makkelijk zijn en dat de sector deze opgave kan dragen zónder dat er geld bij moet. We kennen allemaal de uitkomsten van het onderzoek Opgaven en Middelen, in opdracht van Aedes en drie ministeries: de sector komt voor alle opgaven die op haar bordje liggen miljarden euro’s te kort. De vraag is hoe we samen in deze lastige omstandigheden tot creatieve oplossingen kunnen komen. Natuurlijk zet de verhuurderheffing een rem op de investeringen, en willen we die heffing het liefst van tafel. Maar welke beweging kunnen we als sector zélf maken? Hoewel corporaties steeds vaker samenwerken om meer voor elkaar te krijgen, denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, kijken corporaties nog te vaak alleen naar hun eigen opgave. In onderlinge samenwerking in de sector valt nog veel winst te behalen. De urgentie is groot: de maatschappelijke opgave overstijgt het belang van de eigen corporatie. Aedes stimuleert de regionale samenwerking: corporaties kunnen andere corporaties – waar dat nodig is én kan – de helpende hand bieden om de opgaven in de regio samen te realiseren. Het WSW, het waarborgfonds voor de sociale woningbouw, plaatst daar wel een kanttekening bij. Als corporaties andere corporaties financieel bijstaan, moeten zij dat niet op de lange termijn bekopen. Goed om bij stil te staan. Als voorzitter van de VTW nodig ik u uit om samen de mogelijkheden van samenwerking – de kansen én de risico’s - nader te verkennen. Dat doen we in ieder geval op het VTW congres op 8 oktober, dat - net als vorig jaar - helaas digitaal is. Maar u kunt het gesprek samen met collega-toezichthouders in de regio vervolgen. Er zijn – zoals gezegd – geen pasklare antwoorden. Maar wees nieuwsgierig naar wat er wél kan. Samen komen we verder.

GUIDO VAN WOERKOM
VOORZITTER VTW

Samen komen we verder

 

We moeten als sector voldoende woningen bouwen die betaalbaar zijn én (bestaande) woningen verduurzamen, dat is ons antwoord op de wensen van de samenleving.  Die opgave is echter niet gering. Het is een illusie om te denken dat er één oplossing is, dat de oplossingen makkelijk zijn en dat de sector deze opgave kan dragen zónder dat er geld bij moet.  We kennen allemaal de uitkomsten van het onderzoek Opgaven en Middelen, in opdracht van Aedes en drie ministeries: de sector komt voor alle opgaven die op  haar bordje liggen miljarden euro’s te kort. De vraag is  hoe we samen in deze lastige omstandigheden tot  creatieve oplossingen kunnen komen. Natuurlijk zet de verhuurderheffing een rem op de investeringen, en willen we die heffing het liefst van tafel. Maar welke beweging kunnen we als sector zélf maken?  Hoewel corporaties steeds vaker samenwerken om  meer voor elkaar te krijgen, denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, kijken corporaties nog te vaak alleen  naar hun eigen opgave. In onderlinge samenwerking in de sector valt nog veel winst te behalen. De urgentie is groot: de maatschappelijke opgave overstijgt het belang van de eigen corporatie.  Aedes stimuleert de regionale samenwerking: corporaties kunnen andere corporaties – waar dat nodig is én kan – de helpende hand bieden om de opgaven in de regio samen te realiseren. Het WSW, het waarborgfonds voor de sociale woningbouw, plaatst daar wel een kanttekening bij.  Als corporaties andere corporaties financieel bijstaan, moeten zij dat niet op de lange termijn bekopen. Goed  om bij stil te staan.  Als voorzitter van de VTW nodig ik u uit om samen de mogelijkheden van samenwerking – de kansen én de risico’s - nader te verkennen. Dat doen we in ieder geval op het  VTW congres op 8 oktober, dat - net als vorig jaar - helaas digitaal is. Maar u kunt het gesprek samen met collega-toezichthouders in de regio vervolgen. Er zijn – zoals gezegd – geen pasklare antwoorden. Maar wees nieuwsgierig  naar wat er wél kan. Samen komen we verder. 

GUIDO VAN WOERKOM
VOORZITTER VTW