Quotes

‘Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?
Ik vind dat we als maatschappelijke corporaties de plicht hebben om daarbij zoveel mogelijk samen in op te trekken.
Daar zijn we met het bestuur permanent over in gesprek.’

 

Farid Tabarki
RvC Stadgenoot Amsterdam

‘We maken ons zorgen, met alle opgaven die op ons bordje liggen.
Bedenk wel: we zijn als corporatie het laatste vangnet.
Daarna is er niets meer.
Alleen de straat.’

 

Charlie Ortega
 RvC Haag Wonen Den Haag

 

‘Sessies met het bestuur over scenario’s en dilemma’s zijn zeer waardevol.
Het is complex, maar ik vind het ook fascinerend.
Er is namelijk niet één waarheid.’

 

Hanneke Ester
 RvC Woonbedrijf Ieder1 Deventer