Opgaven en middelen in de regio > Zeeland 

Opgaven en middelen in de regio > Zeeland 

 

◊ Herbert Moerdijk 
◊ RvC-lid 
◊ over regionale samenwerking in Zeeland 

 

‘De huurders, daar  doen we het voor’

Een deel van de corporaties uit Zeeland heeft een start gemaakt met het traject van Aedes om de opgaven en middelen in de regio in kaart te brengen. Herbert Moerdijk, RvC-lid van Beveland Wonen in Goes, schetst de dilemma’s van de toezichthouder. 

Aan het einde van het interview benadrukt Herbert Moerdijk, RvC-lid van Beveland Wonen in Goes, dat de maatschappelijke legitimiteit voorop moet staan. ‘Als we het over opgaven en middelen in de regio hebben, gaat het al snel over geld. Net als in politiek Den Haag. We moeten niet hoog over de huurder die discussie voeren. De huurders in onze straten, Piet en Marie, daar doen we het voor. Dat moeten we niet vergeten.’ Niet alle Zeeuwse corporaties doen mee aan het traject van Aedes. Beveland Wonen, één van de corporaties van het samenwerkingsverband Zuidwest Samen, wél. Dat is een besluit van de bestuurder, stelt Moerdijk. De RvC onderschrijft het doel: in kaart brengen wat de corporaties in de regio tekort komen om daarmee een duidelijk signaal af te geven aan politiek Den Haag. ‘Dat doel is bereikt. Ook in Zeeland komen de corporaties op termijn in de knel, al is dat misschien later dan in bepaalde andere regio’s.’ De corporatie in Goes trekt eigen conclusies uit het onderzoek. In het nieuwe ondernemingsplan van de fusie-corporatie kijkt Beveland Wonen verder vooruit dan gebruikelijk. ‘Niet 5 tot 10 jaar, maar tot 2050. We moeten strategische keuzes maken, voor de langere termijn, dat maakt het onderzoek duidelijk. Wat is bijvoorbeeld onze visie op duurzaamheid en hoe vertalen wij dat dan in concrete acties? Dat zijn voor onze RvC relevante vragen.’

Weinig ruimte om financieel te helpen

De corporaties in Zeeland, die op operationeel gebied al veel samenwerken, onderzoeken in deze fase niet of zij elkaar financieel de helpende hand kunnen bieden. Volgens Moerdijk hebben corpo­raties in Zeeland ieder hun eigen werkgebied en komen ze allemaal op termijn te kort. Dan is er weinig ruimte om elkaar financieel te helpen, 
stelt hij.  Moerdijk, die lid is van de VTW-werkgroep ­Opgaven en middelen, is kritisch over de herverdeling van middelen. ‘Het gaat te veel over oplossingen op de korte termijn. Het risico bestaat dat we het ene gat met het andere dichten. We komen miljarden tekort, we moeten niet de armoede herverdelen. En nog iets anders. Je kan aankloppen bij een corporatie die op korte termijn meer ruimte heeft om te investeren. Maar dat zijn wel middelen die de huurder heeft opgebracht. Moet dat geld dan niet naar de huurder? Die vraag moet je ook stellen.’

Structurele oplossingen

Volgens Moerdijk kan alleen het nieuwe kabinet een structurele oplossing bieden voor de tekorten in de sector. Dan alleen kunnen de corporaties 
met de grote opgaven aan de slag. ‘We hebben het niet over een tekort van 500 miljoen of 2 miljard. Er moet echt meer geld bij. De verwachtingen over wat wij als sector kunnen doen, stapelen alleen maar op. En de financiële dekking ontbreekt. 
Als het kabinet niet over de brug komt, moeten 
we scherpe keuzes maken.’  Moerdijk heeft nog een andere boodschap aan het kabinet. Focus niet alleen op de Randstad. ‘Ik begrijp dat daar de problemen groot zijn. Maar vergeet niet dat in de andere delen van Nederland dezelfde zorgen spelen. Net als in heel Nederland moeten wij in Zeeland ook zorgen voor voldoende betaalbare én duurzame huurwoningen in ­leefbare wijken.’

Tekst: Lisette Vos, Foto: Jeroen Verrecht

 
 

◊ Herbert Moerdijk 
◊ RvC-lid 
◊ over regionale samenwerking in Zeeland 

‘De huurders, daar  doen we het voor’

Een deel van de corporaties uit Zeeland heeft een start gemaakt met het traject van Aedes om de opgaven en middelen in de regio in kaart te brengen. Herbert Moerdijk, RvC-lid van Beveland Wonen in Goes, schetst de dilemma’s van de toezichthouder. 

 

 

Aan het einde van het interview benadrukt Herbert Moerdijk, RvC-lid van Beveland Wonen in Goes, dat de maatschappelijke legitimiteit voorop moet staan. ‘Als we het over opgaven en middelen in de regio hebben, gaat het al snel over geld. Net als in politiek Den Haag. We moeten niet hoog over de huurder die discussie voeren. De huurders in onze straten, Piet en Marie, daar doen we het voor. Dat moeten we niet vergeten.’ Niet alle Zeeuwse corporaties doen mee aan het traject van Aedes. Beveland Wonen, één van de corporaties van het samenwerkingsverband Zuidwest Samen, wél. Dat is een besluit van de bestuurder, stelt Moerdijk. De RvC onderschrijft het doel: in kaart brengen wat de corporaties in de regio tekort komen om daarmee een duidelijk signaal af te geven aan politiek Den Haag. ‘Dat doel is bereikt. Ook in Zeeland komen de corporaties op termijn in de knel, al is dat misschien later dan in bepaalde andere regio’s.’ De corporatie in Goes trekt eigen conclusies uit het onderzoek. In het nieuwe ondernemingsplan van de fusie-corporatie kijkt Beveland Wonen verder vooruit dan gebruikelijk. ‘Niet 5 tot 10 jaar, maar tot 2050. We moeten strategische keuzes maken, voor de langere termijn, dat maakt het onderzoek duidelijk. Wat is bijvoorbeeld onze visie op duurzaamheid en hoe vertalen wij dat dan in concrete acties? Dat zijn voor onze RvC relevante vragen.’

Weinig ruimte om financieel te helpen

De corporaties in Zeeland, die op operationeel gebied al veel samenwerken, onderzoeken in deze fase niet of zij elkaar financieel de helpende hand kunnen bieden. Volgens Moerdijk hebben corpo­raties in Zeeland ieder hun eigen werkgebied en komen ze allemaal op termijn te kort. Dan is er weinig ruimte om elkaar financieel te helpen, 
stelt hij.  Moerdijk, die lid is van de VTW-werkgroep ­Opgaven en middelen, is kritisch over de herverdeling van middelen. ‘Het gaat te veel over oplossingen op de korte termijn. Het risico bestaat dat we het ene gat met het andere dichten. We komen miljarden tekort, we moeten niet de armoede herverdelen. En nog iets anders. Je kan aankloppen bij een corporatie die op korte termijn meer ruimte heeft om te investeren. Maar dat zijn wel middelen die de huurder heeft opgebracht. Moet dat geld dan niet naar de huurder? Die vraag moet je ook stellen.’

Structurele oplossingen

Volgens Moerdijk kan alleen het nieuwe kabinet een structurele oplossing bieden voor de tekorten in de sector. Dan alleen kunnen de corporaties 
met de grote opgaven aan de slag. ‘We hebben het niet over een tekort van 500 miljoen of 2 miljard. Er moet echt meer geld bij. De verwachtingen over wat wij als sector kunnen doen, stapelen alleen maar op. En de financiële dekking ontbreekt. 
Als het kabinet niet over de brug komt, moeten 
we scherpe keuzes maken.’  Moerdijk heeft nog een andere boodschap aan het kabinet. Focus niet alleen op de Randstad. ‘Ik begrijp dat daar de problemen groot zijn. Maar vergeet niet dat in de andere delen van Nederland dezelfde zorgen spelen. Net als in heel Nederland moeten wij in Zeeland ook zorgen voor voldoende betaalbare én duurzame huurwoningen in ­leefbare wijken.’

Tekst: Lisette Vos, Foto: Jeroen Verrecht