Opgaven en middelen in de regio > Oost-Nederland

Opgaven en middelen in de regio > Oost-Nederland

 

◊ Roy Niehof
◊ RvC-voorzitter WBO Wonen
◊ over samenwerking Oost-Nederland

 

‘Niet blijven praten, maar lef tonen’

Corporaties uit Twente en de Achterhoek doen mee aan de pilot van Aedes om de regionale samenwerking in Oost-Nederland te onderzoeken. Roy Niehof, RvC-voorzitter van WBO Wonen in Oldenzaal, schetst de dilemma’s van de toezichthouder.

Volgens RvC-voorzitter Roy Niehof van WBO Wonen, één van de corporaties van het samenwerkingsverband WOONTwente, ligt de bal in eerste instantie bij de bestuurders. Zij besloten om samen te onderzoeken wat de gevolgen van het rapport Opgaven en middelen voor de regio Oost-Nederland zijn. Naast de vijftien corporaties van WOONTwente doen ook corporaties uit de Achterhoek mee aan de pilot van Aedes. De eerste stap is de doorberekening van de gevolgen voor de regio.  Voor die doorberekening zetten de corporaties in Oost-Nederland hoog in: zij hebben de ambitie om alle opgaven in de regio – van nieuwbouw tot verduurzaming – te realiseren, en niet alleen de opgaven die de individuele corporaties in hun begroting hebben opgenomen. Het onderzoek, dat nog niet openbaar is, brengt de mismatch tussen de opgaven en middelen in kaart. Los van de uitkomst van de doorberekening, gaat het volgens Niehof om een ‘samenwerkingsvraagstuk’. ‘Hoe pakken we de opgaven samen op?’

Bestuursopdracht: samenwerken

Volgens commissaris Niehof heeft het bestuur van WBO Wonen in ieder geval een duidelijke opdracht: zet zoveel mogelijk in op samenwerking om de huurder zo goed mogelijk te bedienen. Die opdracht geldt ook voor Wouter Versteeg die vanaf 
1 oktober bij WBO Wonen de bestuurder is. ‘Als RvC blijven we het bestuur kritisch op die bestuursopdracht bevragen. Met samenwerking, ook in de regio, kan je meer voor de huurders betekenen. Daar gaat het om. Dat moeten we niet vergeten.’  Onderzoek in de regio Oost-Nederland en scenario’s uitwerken zijn onmisbare stappen in het proces, maar uiteindelijk komt het aan op corporaties die elkaar de helpende hand bieden. Dat is een grote stap, stelt Niehof. ‘Als de mismatch in kaart is gebracht, is de grote vraag: hoe lossen het op? In de praktijk is dat best ingewikkeld. Als je uitkomt op een fusie bijvoorbeeld, levert dat altijd gevoelige kwesties op. Wat betekent dat voor de eigen organisatie, voor het bestuur? Maar heilige huisjes moeten geen belemmering zijn.’ Dat de bestuurders van de deelnemende corporaties na de doorberekening nog niet met vervolgstappen over de brug komen, vindt Niehof een veeg teken aan de wand. ‘We moeten niet blijven praten, maar lef tonen. Je moet strategische keuzes durven maken, in het belang van de huurder. Je kunt blijven onderzoeken, of blijven praten, maar daarmee maak je de problemen die we samen moeten oplossen niet minder groot.’

Ambities in beeld

Niehof, die lid van is de VTW-werkgroep Opgaven en middelen, vindt dat corporaties samen ambitie moeten tonen. De RvC van elke corporatie kan het bestuur daarop aanspreken. ‘Veel corporaties blijven keurig binnen de ratio’s. Vrijwel geen enkele corporatie rekent meer opgaven in dan de financiële polsstok lang is. Maar we moeten in elke regio onze ambities goed in beeld hebben, wat ons te doen staat, los van de financiële beperkingen. 
Dan krijg je een ander beeld. Zet als RvC ook in op die ambitie.’

Tekst: Lisette Vos, Foto: Mark Prins


Meer informatie
WOONTwente is een samenwerkingsverband van vijftien corporaties, waaronder WBO Wonen. In de Achterhoek werken zes corporaties samen, als ACo (Achterhoekse corporaties). https://www.woontwente.nl/
 

◊ Roy Niehof
◊ RvC-voorzitter WBO Wonen
◊ over samenwerking Oost-Nederland

‘Niet blijven praten, maar lef tonen’

Corporaties uit Twente en de Achterhoek doen mee aan de pilot van Aedes om de regionale samenwerking in Oost-Nederland te onderzoeken. Roy Niehof, RvC-voorzitter van WBO Wonen in Oldenzaal, schetst de dilemma’s van de toezichthouder.

 

Volgens RvC-voorzitter Roy Niehof van WBO Wonen, één van de corporaties van het samenwerkingsverband WOONTwente, ligt de bal in eerste instantie bij de bestuurders. Zij besloten om samen te onderzoeken wat de gevolgen van het rapport Opgaven en middelen voor de regio Oost-Nederland zijn. Naast de vijftien corporaties van WOONTwente doen ook corporaties uit de Achterhoek mee aan de pilot van Aedes. De eerste stap is de doorberekening van de gevolgen voor de regio.  Voor die doorberekening zetten de corporaties in Oost-Nederland hoog in: zij hebben de ambitie om alle opgaven in de regio – van nieuwbouw tot verduurzaming – te realiseren, en niet alleen de opgaven die de individuele corporaties in hun begroting hebben opgenomen. Het onderzoek, dat nog niet openbaar is, brengt de mismatch tussen de opgaven en middelen in kaart. Los van de uitkomst van de doorberekening, gaat het volgens Niehof om een ‘samenwerkingsvraagstuk’. ‘Hoe pakken we de opgaven samen op?’

Bestuursopdracht: samenwerken

Volgens commissaris Niehof heeft het bestuur van WBO Wonen in ieder geval een duidelijke opdracht: zet zoveel mogelijk in op samenwerking om de huurder zo goed mogelijk te bedienen. Die opdracht geldt ook voor Wouter Versteeg die vanaf 
1 oktober bij WBO Wonen de bestuurder is. ‘Als RvC blijven we het bestuur kritisch op die bestuursopdracht bevragen. Met samenwerking, ook in de regio, kan je meer voor de huurders betekenen. Daar gaat het om. Dat moeten we niet vergeten.’ Onderzoek in de regio Oost-Nederland en scenario’s uitwerken zijn onmisbare stappen in het proces, maar uiteindelijk komt het aan op corporaties die elkaar de helpende hand bieden. Dat is een grote stap, stelt Niehof. ‘Als de mismatch in kaart is gebracht, is de grote vraag: hoe lossen het op? In de praktijk is dat best ingewikkeld. Als je uitkomt op een fusie bijvoorbeeld, levert dat altijd gevoelige kwesties op. Wat betekent dat voor de eigen organisatie, voor het bestuur? Maar heilige huisjes moeten geen belemmering zijn.’ Dat de bestuurders van de deelnemende corporaties na de doorberekening nog niet met vervolgstappen over de brug komen, vindt Niehof een veeg teken aan de wand. ‘We moeten niet blijven praten, maar lef tonen. Je moet strategische keuzes durven maken, in het belang van de huurder. Je kunt blijven onderzoeken, of blijven praten, maar daarmee maak je de problemen die we samen moeten oplossen niet minder groot.’

Ambities in beeld

Niehof, die lid van is de VTW-werkgroep Opgaven en middelen, vindt dat corporaties samen ambitie moeten tonen. De RvC van elke corporatie kan het bestuur daarop aanspreken. ‘Veel corporaties blijven keurig binnen de ratio’s. Vrijwel geen enkele corporatie rekent meer opgaven in dan de financiële polsstok lang is. Maar we moeten in elke regio onze ambities goed in beeld hebben, wat ons te doen staat, los van de financiële beperkingen. Dan krijg je een ander beeld. Zet als RvC ook in op die ambitie.’

Tekst: Lisette Vos, Foto: Mark Prins

 


Meer informatie

WOONTwente is een samenwerkingsverband van vijftien corporaties, waaronder WBO Wonen. In de Achterhoek werken zes corporaties samen, als ACo (Achterhoekse corporaties). https://www.woontwente.nl/