7

Bijlage 1: overzicht
wijzigingen woningwet algemeen

Onderwerp
Artikel(en) Woningwet
Wijziging
Opmerkingen
Passend toewijzen
46; BTIV art 54-56
versoepelen
 
Woningmarktregio’s
art. 41b, 41c, 41d BTIV art. 35-37
afschaffen
 
Markttoets
44c
afschaffen
De minister heeft een wetvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de markttoets te vereenvoudigen. Wat ons betreft gaat dit nog niet ver genoeg
Wettelijke verplichting visitatie
53a
afschaffen
Corporaties die dit willen, kunnen gebruik maken van het instrument. Een wettelijke verplichting hiertoe is niet meer nodig
Herdefiniëring kerntaak; scheiding DAEB / niet-DAEB
Art. 46, 47, 48, 49, 50
De kerntaak versoepelen;
afschaffen onderscheid DAEB / niet-DAEB
 
Regionale verschillen
 
toevoegen
De wet moet hier meer ruimte voor bieden. Dit dient te worden toegevoegd
Vermindering administratieve lasten
 
 
Het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector moet hieraan bijdragen; evenals vereenvoudiging accountantsprotocol en het schrappen van de dubbelingen in uitvraag door WSW, Aw en SVWN