7

Maak (vereenvoudigde)
afspraken over
de afbouw van bezoldigingscomponenten

Voorafgaand aan de berekening zullen er ook afspraken moeten worden gemaakt welke bezoldigingscomponenten worden afgebouwd. In beginsel kan de bestuurder de keuze maken.

Het is aan te raden om de afspraken tegelijkertijd te vereenvoudigen, zodat de berekening ook minder complex wordt. Dit kan bijvoorbeeld door:

  • Het schrappen van belaste variabele (kosten-)vergoedingen. De kilometervergoeding beperken tot € 0,19.
  • Omzetten van alle vaste salariscomponenten (maandsalaris, vakantietoeslag, 13e maand, compensatie nettopensioen, belaste onkostenvergoeding) in één maandelijks vast bedrag.

Deze aanpassingen zijn toegestaan onder de WNT omdat de bezoldiging in totaal niet verandert.

In de bijlage is een voorbeeld opgenomen hoe afspraken kunnen worden vastgelegd.