2

Verdere
ondersteuning
nodig?

De handreiking is gebaseerd op de in de praktijk meest voorkomende situaties. Als er sprake is van afwijkende of complexere afspraken of nadere vragen dan kunt u deze voorleggen aan een expert op het gebied van beloningen en WNT-vraagstukken. Uiteraard kan ook bij het VTW-bureau nadere informatie worden gevraagd: i.vdkraan@vtw.nl. Axyos (http://www.WNTadvies.nl) kan ook adviseren bij individuele vraagstukken. Neem contact op met henkjan.vandenbosch@axyos.nl, tel. 06 247 47 600 of martin.meijer@axyos.nl, tel. 06 553 64 737.