1

Voor wie is
deze handreiking
bestemd?

Deze handreiking van de VTW is bedoeld voor de RvC-leden die te maken hebben met afbouw van de bezoldiging van de bestuurder. De handreiking geeft toelichtingen, praktische tips en oplossingen voor situaties waarin de bezoldiging van de bestuurder moet worden afgebouwd omdat er WNT-overgangsrecht wordt toegepast.

Let op: De regelgeving voor de afbouw is veranderd. Er mag bij de afbouw nu ook rekening worden gehouden met eerdere vrijwillige verlagingen. De nieuwe regels mogen ook nog bij afbouw in 2017 worden toegepast. Zie verder punt 5.

Deze handreiking is op verzoek van de VTW opgesteld door Axyos WNT Advies.