3

Wanneer is er sprake van WNT-overgangsrecht
en hoe werkt het?

Als er in 2016 sprake was van een overschrijding van de WNT-norm¹, dan is er overgangsrecht van toepassing. In de praktijk kan dat overgangsrecht al in een eerder jaar zijn gestart (2013, 2014).

Onder het overgangsrecht van de WNT mogen de op het moment van overschrijding bestaande afspraken nog gedurende vier jaar worden toegepast. Vervolgens moet de bezoldiging in vier (of zes² stappen worden afgebouwd naar het toepasselijke WNT-maximum.

¹ Dit blijkt onder andere uit de WNT-verantwoording die in de jaarrekening 2016 van de woningcorporatie is opgenomen.

² Voor woningcorporaties die in 2014/2015 in de klassen I en J waren ingedeeld is nog een extra afbouwstap ingelast vanwege de verlaging van de bezoldigingsnorm in 2016. In vier stappen wordt eerst afgebouwd naar het WNT-maximum 2014 en vervolgens in twee stappen naar het actuele WNT-maximum.