4

Vanaf welk moment moet de bezoldiging worden afgebouwd?

De afbouw begint als de eerste vier jaar van het overgangsrecht zijn verstreken. Voor woningcorporaties start de afbouw in de praktijk meestal in 2018 en soms, bij de grotere corporaties, in 2017 of 2020.

Start afbouw op
Reden
1 januari 2017
Het overgangsrecht is gestart in 2013 omdat de bezoldiging in 2013 hoger was dan € 228.599 (WNT1).
1 januari 2018
Het overgangsrecht is gestart in 2014 omdat de bezoldiging in 2014 en/of 2015 voor het eerst hoger was dan het WNT-maximum van de klasse (A t/m J) waarin de corporatie vanaf 2014 was ingedeeld.
1 januari 2020
Het overgangsrecht is gestart in 2016 omdat de bezoldiging in 2016 voor het eerst hoger was dan het WNT-maximum van de klasse waarin de corporatie vanaf 2016 was ingedeeld. Dit geldt voor sommige grote woningcorporaties die in 2014 in de klassen I en J waren ingedeeld.