1

Inleiding

Beste interne toezichthouder,

Met deze publicatie willen we je helpen om de werkgeversrol van de raad van commissarissen zo goed mogelijk te kunnen vervullen binnen de sector woningcorporaties. De afbakening van de toezicht- en werkgeversrol zal per organisatie verschillen maar het doel is altijd om als commissaris proactief bij te kunnen dragen aan de kwaliteit en continuïteit van de organisatie, en daarmee aan de huisvesting en woonomgeving van de sociale huurder.

We gaan in deze publicatie in op de smalle, primaire werkgeversrol van de raad van commissarissen en onderbouwen het belang van een bredere werkgeversrol. Hierin pakt de commissaris niet alleen de regie op primaire zaken als zorgen voor de individuele bestuurder, het gehele team aan de top en natuurlijk de raad van commissarissen zelf, maar houdt ook toezicht op het ontwikkelen van talent en een constructieve werksfeer binnen de organisatie.

Door de indeling in losse vragen met antwoorden kan de publicatie als naslagwerk gebruikt worden bij specifieke vragen vanuit de raad van commissarissen. Ter inleiding starten we met vijf verkennende vragen, waarna we verdergaan in zeven onderdelen.

De meest belangrijke boodschap die we mee willen geven is dat de raad van commissarissen te allen tijde oog moet hebben voor de bijdrage van álle medewerkers aan de organisatie. Houd toezicht op, faciliteer en erken de waarde van het werk dat medewerkers, bestuurders én commissarissen doen, zodat met de gehele organisatie gewerkt kan worden aan het behalen van de opgestelde doelen.

Aanvullende leeswijzer

We spreken in de publicatie van raad van commissarissen (in de vragen en antwoorden benoemd als ‘RvC’), en bedoelen daarmee het orgaan waar het intern toezicht van de organisatie is belegd. Dit kan zowel een raad van toezicht, als een raad van commissarissen zijn.

De juridische entiteit van de werkgever – stichting, vereniging, coöperatie of vennootschap – is in deze publicatie niet van belang. Daarom spreken we met een algemene term: ‘organisatie’.

Wanneer we spreken over ‘de bestuurder’ kan dit ook een meerhoofdig bestuur zijn en als ‘bestuurders’ gelezen worden.

Tot slot gebruiken we de term toezichthouder waar ook, interne toezichthouder of commissaris gelezen kan worden. Deze functies hebben in de werkgeversrol dezelfde taken.