6

Zicht hebben en houden op leiders en leiderschap in de toekomst

74.Hoe voorkomen we kwetsbaarheid in het team aan de top als de bestuurder wegvalt?

Als RvC moet je de continuïteit van leiderschap hoog op de agenda staan, om kwetsbaarheid van de organisatie te voorkomen. Zorg dat je in beeld hebt welke functies in de directie essentieel zijn voor de kwaliteit van het leiderschap en of er voldoende tijd en oprechte aandacht wordt besteed aan de personen die deze sleutelrol invullen. Vraag jezelf bijvoorbeeld af of je mét hen of óver hen aan het praten bent.

Als commissaris geef je verder zelf het goede voorbeeld door te focussen op groei en neem je de verantwoordelijkheid voor het bespreken van de perspectieven van de directieleden. Let op of er voldoende kandidaten zijn die de bestuurder op zouden kunnen volgen. Houd je bezig met het boeien en binden van deze potentiële opvolgers en ondersteun de bestuurders en leden van het directieteam in het boeien en binden van deze belangrijke personen. Om een organisatie te leiden heb je talent nodig, het is aan de RvC om deze talenten te waarderen zodat ze niet naar de concurrent vertrekken.

75.Hoe verhouden de organisatie en leiderschap zich tot elkaar?

Deze twee thema’s zijn nauw met elkaar verbonden en vormen een ‘kip-ei-verhaal’. Een goed ontwikkelde organisatie trekt namelijk geschikte leiders aan en geschikte leiders dragen bij aan een de goede ontwikkeling en ordening van een organisatie. Zo gaan organisatie- en leiderschapsontwikkeling hand in hand.

De RvC draagt bij aan het aantrekken en vasthouden van deze geschikte leiders, door goed te weten wat een bestuurder moet kunnen en kennen en dit te vertalen in een profiel voor goed leiderschap. De bestuurder is de meest zichtbare ‘cultuurdrager’ van de organisatie. De RvC draagt de verantwoordelijkheid om toezicht te houden dat de opvolging van het leiderschap waar mogelijk van binnenuit wordt gerealiseerd. Cultuur wordt namelijk van binnenuit gevormd en niet van buitenaf ‘gekweekt’.

76.Welke Loopbaankansen zijn er in de corporatiesector en hoe kun je daar als RvC zicht op krijgen?

Loopbaanbeleid komt vaak niet van de grond door te weinig oog voor de rol van het werk bij ontwikkeling. Organisaties die in staat zijn het werk zo te organiseren en aan te bieden dat mensen kunnen groeien zijn aantrekkelijker voor talentvolle medewerkers. Het vergt een strategische blik op de organisatie van het werk om de organisatie geschikt te maken voor mensen. Het gesprek over dit onderwerp kan zeer veel waarde toevoegen aan de lange termijn doelen van de organisatie.