Voorwoord

De werkgeversrol van de RvC is juist ook in deze turbulente tijden van groot belang.

Hierbij gaat het niet alleen om het vinden en behouden van de juiste bestuurder voor de corporatie, maar ook om aandacht voor het team aan de top en talentmanagement. Deze werkgeversrol kan gemiddeld genomen nog wel wat beter worden uitgevoerd door de RvC. De bestuurder moet als werknemer voldoende houvast hebben aan de jaarlijkse cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Hiervoor is een gedegen HRM expertise ook in de RvC noodzakelijk. Hoe is dat in uw RvC geregeld? En er zijn vele HRM-instrumenten en -technieken voorhanden die ook een RvC goed zou kunnen gebruiken.

Met deze handreiking hoopt de VTW u als RvC en commissaris handvatten te bieden voor een optimale invulling van de werkgeversrol.

Albert Kerssies, directeur VTW
Guido van Woerkom, voorzitter VTW

Over de auteurs

Deze publicatie is geschreven door Monika Milz met co-auteur Henk Jan van den Bosch in opdracht van de VTW.

Monika Milz heeft een bedrijfseconomische en Human Resources achtergrond en beschikt over ruime werkervaring in toezichtfuncties. Sinds 2011 is zij, naast haar toezichtfuncties, actief als bestuursadviseur en partner van Governance Support met speciale aandacht voor de impact van mensen in bestuur en toezicht. Governance Support ondersteunt al vele jaren besturen en toezichthouders in uiteenlopende sectoren, waaronder de volkshuisvesting.

Meer informatie:
https://www.governancesupport.com

 

Henk Jan van den Bosch is als voormalig financieel bestuurder een ervaren toezichthouder in semipublieke en private organisaties met rollen in renumeratie- en auditcommissies. Sinds de invoering van de Wet Normering Topinkomens (WNT) in 2013 adviseert hij RvC/RvT’s, bestuurders en koepels over beloningsvraagstukken rond de WNT.

Hij is lid van de werkgroep WNT van de NBA
(beroepsorganisatie accountants) en hoofdredacteur van
https://www.wntadvies.nl/kennisbank-wnt, een informatiesite over toepassing van de WNT.

Meer informatie: https://www.wntadvies.nl