I

Inleiding

Woningcorporaties zijn in belangrijke mate afhankelijk van externe partijen bij het uitvoeren van hun taken.

Een gemiddelde woningcorporatie werkt met tientallen verschillende opdrachtnemers. Die worden bijvoorbeeld ingeschakeld voor onderhoud, nieuwbouw en beheer, maar ook voor ICT-taken, accountancy, juridisch advies en andere vormen van dienstverlening die direct of indirect van invloed zijn op de huurder, oftewel: de klant. Daarmee hebben opdrachtnemers grote invloed op de kwaliteit van de producten en dienstverlening van de corporatie. Bovendien gaat het bij uitbesteding vaak om enorme bedragen met bijbehorende risico’s.

Het is in onze ogen evident: opdrachtgeverschap moet op de agenda staan van de RvC. De praktijk laat echter zien dat bij veel corporaties nog weinig aandacht is voor fundamentele vragen als: met welke externe partijen werken wij? Waarom en hoe hebben wij voor die partijen gekozen? Wat is daarbij het beslissingsmodel geweest en waarom vinden wij dat bepaalde partijen optimaal bijdragen aan doelstellingen van de corporatie, zoals betaalbaarheid of huurderstevredenheid?

Dat zijn relevante vragen die de RvC ook aan de bestuurder moet stellen. Commissarissen moeten er scherp op toezien dat het thema opdrachtgeverschap binnen de corporatie de professionele en structurele aandacht krijgt die het verdient.

Het doel van deze handreiking is om commissarissen bij woningcorporaties inzichten en instrumenten te geven om met bestuurder(s) de dialoog aan te gaan over opdrachtgeverschap. De ontwikkelingen staan niet stil: we gaan in deze geactualiseerde versie van de handreiking ook uitgebreider in op de thema’s duurzaamheid en digitalisering en informatietechnologie (met dank aan de bijdrage van KPMG).

Namens de VTW,

Margriet Drijver, Marleen Hermans en Emile Spek