7

Colofon

Versie 2.0, juni 2019

ISBN: 978-94-91008-25-2

Over VTW

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties  is de beroepsvereniging van en voor 1.400 leden die als commissaris toezicht houden bij ongeveer 300 woningcorporaties. De VTW behartigt hun belangen en bevordert de kwaliteit en de ontwikkeling van het interne toezicht van woningcorporaties. Meer informatie over de VTW vindt u op de website van de VTW: https://www.vtw.nl/

 

Over de auteurs

Margriet Drijver, interim-bestuurder, Emile Spek, directeur huisvesting AMC en toezichthouder bij corporatie De Key, Marleen Hermans, hoogleraar publiek opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft.

Bijdrage onderdeel digitalisering en informatietechnologie: senior manager Alexander Scheek en outsourcing manager Kees Stigter (KPMG).

 

Met medewerking van: Maarten Georgius, senior adviseur opdrachtgeverschap Aedes.

Tekst & eindredactie: Lisette Vos.

Redactie: Maarten Georgius, Hans Geurts en Lisette Vos.